Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgänglighet för gotland.se

Region Gotland står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att gotland.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Det här dokumentet beskriver hur gotland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från gotland.se som inte är tillgänglig för dig, men som är undantaget från lagen enligt beskrivning nedan (se rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt”).

Kontakta oss via vår e-tjänst om du inte kan använda delar av webbplatsen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan rapportera brister på webbplatsens tillgänglighet via vår e-tjänst.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi arbetar löpande för att åtgärda bristerna.

  • Bilder: Vissa bilder saknar alternativtexter (alt-texter).

  • Dokument: Vissa PDF-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. Bilder i PDF-dokumenten kan sakna alternativtext.
  • Filmer: Filmer som publicerats på hemsidan är inte syntolkade.
  • Rubriker: Rubriksättningen h1, h2, h3 och så vidare kan vara felaktig på vissa sidor.
  • Länkar: Många länkar öppnas fortfarande i nytt fönster.

Så har vi testat webbplatsen

ETU AB har gjort en granskning av gotland.se under maj 2018.

Redogörelsen uppdaterades den 22 november 2022.