Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Ordförande
Mats-Ola Rödén(L)
Telefon: 070-447 91 47
E-post: mats-ola.roden01@gotland.se

Samordnare
Cora Juniwik
Telefon: 0498-26 90 10
E-post: cora.juniwik@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är organiserat under regionstyrelsen.

Rådet sammanträder 4 gånger per år. Ordförande i rådet väljs av regionstyrelsen. Rådet informeras om övergripande planering och större verksamhetsförändringar som berör personer med funktionsnedsättning. Rådet kan vara remissinstans eller ett diskussionsforum för kunskapsutbyte i frågor som berör funktionsnedsattas rättigheter och förhållanden i samhället.