Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Ordförande
Mats-Ola Rödén(L)
Telefon: 070-447 91 47
E-post: mats-ola.roden01@gotland.se

Samordnare
Elin Lööf
Telefon: 0498-26 90 10
E-post: elin.loof@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är Region Gotlands samverkan med organisationerna som företräder personer med funktionsnedsättning. Rådets arbete bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rådet sammanträder 4 gånger per år och är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen. Ordförande i rådet väljs av regionstyrelsen. Organisationerna nominerar 7 ledamöter och 7 ersättare som tillsammans med regionstyrelsens utsedda ledamöter utgör tillgänglighetsrådet. Rådet informeras om övergripande planering och större verksamhetsförändringar som berör personer med funktionsnedsättning. Rådet kan vara remissinstans eller ett diskussionsforum för kunskapsutbyte i frågor som berör funktionsnedsattas rättigheter och förhållanden i samhället.