Kontakt

Frida Brunner
Projektledare
Telefon: 0498-26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Översiktsplan Gotland 2040

På väg mot en ny översiktsplan

Nu har arbetet startat med att ta fram en ny översiktsplan. Under våren 2020 pågick en Tidig Dialog, en webbdialog, om den nya översiktsplanen för Gotland. Hur ska vi planera för den framtida utvecklingen av nya bostäder, verksamheter, för våra kulturmiljöer, vatten och avlopp, nya energislag, våra kuster och vårt hav? Och hur ska det samsas med varandra och med naturvärden, riksintressen och i ett förändrat klimat? 
 
Vi tackar för alla inkomna förslag och idéer. Kartan har nu tagit semester, vi öppnar upp den för synpunkter, idéer och förslag i augusti igen. Välkommen tillbaka! 
 
Under sommaren kan du passa på att delta i en annan webbdialog, där du kan berätta för oss om dina gröna favoritplatser i Burgsvik, Fårösund, Hemse, Katthammarsvik, Klintehamn, Lärbro, Roma, Slite och Visby.
 
Var leker du? Var finner du ro? Var njuter du av naturen? 
 

Klicka här för att berätta för oss om din gröna favoritplats!

 

Bygg Gotland 2010-2025 är regionens översiktsplan sedan 2010. En översiktsplan är en kommuns och i vårt fall regionens, strategiska plan för hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge vägledning för kommande beslut som rör mark och vattenanvändning på Gotland. Nu är det dags att revidera den planen!