Kontakt

Frida Brunner
Projektledare
Telefon: 0498-26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Översiktsplan Gotland 2040

På väg mot en ny översiktsplan

Nu startar en Tidig Dialog om den nya översiktsplanen för Gotland! Hur ska vi planera för den framtida utvecklingen av nya bostäder, verksamheter, för våra kulturmiljöer, vatten och avlopp, nya energislag, våra kuster och vårt hav? Och hur ska det samsas med varandra och med naturvärden, riksintressen och i ett förändrat klimat?
 
Här har du möjlighet att lämna dina idéer och förslag! Hur tycker du att Gotland ska se ut och fungera 2040?
 
Gör ditt avtryck i kartan för framtidens Gotland! Från den 3 mars-31 maj 2020 är kartan öppen för dina idéer.
 

Här har du möjlighet att lämna dina idéer och förslag på Gotlands utveckling

Bygg Gotland 2010-2025 är regionens översiktsplan sedan 2010. En översiktsplan är en kommuns och i vårt fall regionens, strategiska plan för hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge vägledning för kommande beslut som rör mark och vattenanvändning på Gotland. Nu är det dags att revidera den planen!