Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Logotyp Rustad till lust

Testa dig nu!

Här hittar du information om var du kan testa dig för könssjukdomar om du haft oskyddat sex.

Tänk på att du tidigast kan testa dig till exempel för klamydia en vecka från eventuellt smittotillfälle. Räkna med att det kan ta upp emot 14 dagar för att få provsvar.

Provtagning av könssjukdomar som lyder under smittskyddslagen är kostnadsfri.