Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provtagning för covid-19 på Gotland

Aktuellt

För invånare och besökare
På 1177.se finns mer information om provtagningen, svar på de vanligast förekommande frågorna samt hur du bokar tid för att testa dig.

Hushållskontakter som efter fem dagar inte har utvecklat symtom som kan vara covid-19 rekommenderas provtagning innan återgång till jobb eller skola.

Inresande till Sverige
Du som är inresande till Sverige ska isolera dig samt testa dig direkt när du kommer till Sverige och sedan igen efter fem dagar.


Antikroppstest för invånare i Region Gotland startar den 1 februari.

Detta gäller för (alla länkar till 1177 Vårdguiden):

Så bokar du som är personal inom vård och omsorg eller samhällsviktig verksamhet tid för provtagning via 1177.se 

 
Personal som tillhör ovanstående kan boka tid för provtagning via webbtidbok via 1177.se. Länk till mer detaljerad information.