Kontakt

Post/besöksadress:
Terra Novaskolan
Buntmakargatan 59
621 53 Visby

Rektor:
Ann-Sofi Lindgren
Tfn: 0498 26 90 77
ann-sofi.lindgren@gotland.se

Skolexpeditionen:
Kristina Forslycke
Tfn: 0498 26 34 09
kristina.forslycke@gotland.se

Sjukanmälan:
Schoolsoft
Tfn: 0498 26 34 09 (skolexpedition)

Fritidshemmet
Morgonfritids: Tfn 070 083 20 89
Riddaren: Tfn 070 083 20 97
Rövaren: Tfn 070 083 20 96
Trollet: Tfn 070 083 20 89

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Terra Novaskolan
Fokus på elevernas utveckling

Vi ger trygghet.....
Det finns alltid en vuxen man kan vända sig till. Alla vuxna har samma ansvar.

Vi är här för barnen.....
Vi lyssnar och gör barnen delaktiga i beslut som skall fattas. 

Vi har en härlig stor skolskog.....
Där vi kan ha utomhus lektioner, grilla och fritidsaktiviteter.

Vi är en hälsofrämjande skola.....
Extra tid läggs på gymnastik. Vi har dragit ner på socker till mellis m.m. Mycket grönsaker serveras varje dag till maten. 

Vårt arbetssätt stimulerar barnens utveckling och gör att de når målen!

Hitta direkt