Kontakt

Post/besöksadress:
Terra Novaskolan
Buntamakargatan 59
621 53 Visby

Skolexpeditionen:
Margareta Sjöström
Tfn: 0498 26 34 09
margareta.sjostrom@Gotland.se

Sjukanmälan:
Schoolsoft
Tfn: 0498 26 34 09 (skolexpedition)

Rektor:
Carina Lindby
Tfn: 0498 26 90 77
carina.lindby@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Terra Novaskolan - en skola för alla

Vi ger trygghet.....
Det finns alltid en vuxen man kan vända sig till. Alla vuxna har samma ansvar.

Vi är här för barnen.....
Vi lyssnar och gör barnen delaktiga i beslut som skall fattas. 

Vi har en härlig stor skolskog.....
Där vi kan ha utomhus lektioner, grilla och fritidsaktiviteter.

Vi har musikaler tillsammans med Gotlandsmusiken.....
Vi sjunger, agerar, gör egna kulisser. Barnen får vara med under hela processen. 

Vi är en hälsofrämjande skola.....
Extra tid läggs på gymnastik. Vi har dragit ner på socker till mellis m.m. Mycket grönsaker serveras varje dag till maten. 

Vårt arbetssätt stimulerar barnens utveckling och gör att de når målen!

 

 


Hitta direkt