Kontakt

Camilla Jandén
Telefon: 0498-26 32 16
E-post: tentamenservice@gotland.se

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: kompetenscentrum@gotland.se
Hitta hit 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tentamen

Tentamenservice

För att underlätta för dig som studerar på distans, mot universitet och högskolor eller andra externa lärosäten runt om i Sverige, erbjuder vi tentamenservice under förutsättning att ditt lärosäte tillåter det. Tentamenservice anordnar också tillfällen för att skriva nationellt prov när du studerar gymnasiala kurser på distans via Hermods eller flexkurser hos oss.  

Alla prov skrivs på Vuxenutbildningen, Gesällgatan 7 i Visby. Samtliga studenter som skriver sin tentamen hos oss måste vid skrivtillfället visa upp legitimation samt kvitto på betald tentamensavgift. Vuxenutbildningen är medlem i Nitus och vi använder deras kvalitetskriterier, läs mer på https://www.nitus.se/larcentra 
 

Anmälan skrivtid: 

Studier via externa lärosäten 

För dig som studerar distans via högskola, universitet eller andra lärosäten och ska skriva tentamen görs bokning, senast en vecka innan skrivtillfället, via e-tjänst https://etjanst.gotland.se/ Gymnasie- och vuxenutbildning / Tentamen – förfrågan om tidbokning. Observera att skrivtiden måste överensstämma med lärosätets skrivtider. Du som studerar vid Karlstads universitet och ska skriva distanstentamen behöver endast anmäla dig till universitetet. Läs mer genom att klicka på länken nedan.  

Tentamensavgift per tentamenstillfälle vid vuxenutbildningen (kommunal vuxenutbildning):  

  • 100 kronor för elev/studerande som är skrivna i kommun Gotland 
  • ​500 kronor för elev/studerande som inte är skrivna i kommun Gotland  

Information om betalning finns längst ner på denna sida. Du får en bekräftelse att du är inbokad med kontaktuppgifter, dit skrivningen ska skickas, som du ska meddela ditt lärosäte. 

För dig som läser via Trainor görs anmälan till tentamenservice@gotland.se

Studier via Hermods 

För dig som studerar via Hermods och ska skriva nationellt prov eller andra kursprov görs bokning, senast en vecka innan skrivtillfället, till e-post npdistans@gotland.se. Ange namn, personnummer, kurs och skrivdatum. 

Studier på Vuxenutbildningen 

Du som ska skriva prov via Tentamenservice görs bokning, senast en vecka innan skrivtillfället, till e-post tentamenservice@gotland.se. Ange namn, personnummer, kurs, prov, lärare och provdatum. 

Prövningar  

Du som vill ha betyg i en kurs kan göra en prövning. Läs mer här.

Provtillfällen 

Provtillfällen är kl. 09.00 onsdagar jämna veckor. Andra tillfällen kan tillkomma vid frågor kontakta tentamenservice@gotland.se

Perioder vecka 32-24 (uppehåll vecka 25-31).