Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Isabelle Hallgren
Tel: 0498- 26 34 93
E-post: isabelle.hallgren01@gotland.se

Julia Hallbom
Tel: 070-447 78 87
 

Programansvarig
Ingela Gardelin
Tel: 073-765 89 67
E-post: ingela.gardelin@gotland.se

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 073-765 83 93
E-post: luis.barnes@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som vänder sig till dig som vill vara med och ta fram och forma framtidens teknik. Speciellt du som är intresserad av exempelvis design- och produktutveckling, programmering, matematiska modeller, teknikutvecklingsprocesser med mera. Vi erbjuder den treåriga utbildningen och kurser som ger bred behörighet till olika högskoleingenjörsutbildningar.

Om utbildningen 

På Wisbygymnasiet kan du välja mellan inriktningarna teknikvetenskap eller design- och produktutveckling. Utbildningen inrymmer både teoretiska och praktiska ämnen. Du läser matematik, fysik och kemi för att få en naturvetenskaplig grund. Kurserna varvas med kurser inom digitala medier och modern teknik. Du lär dig om tekniken och dess roll i samhället och i världen.
 
Under utbildningen får du kunskaper om processen från idé till en färdig produkt. Kreativitet, problemlösning och entreprenörskap är viktiga inslag i undervisningen. Vi besöker olika företag och högskolor under utbildningen.
 
Teknikcollege
Wisbygymnasiets teknikprogram är en teknikcollegecertifierad utbildning som företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet på. Det gör att du som går en certifierad utbildning blir attraktiv att anställa eftersom företagen själva varit med och påverkat utbildningen så att den matchar de krav som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig i framtiden. Genom att utbildningen sker i nära samverkan med företagen på Gotland kan vi garantera att du tidigt under din utbildning kommer att få kontakt med yrkeslivet. En teknikcollegecertifierad utbildning innehåller en utökad kurs på 100 poäng per läsår.
 

Efter gymnasiet
På detta program får du bred behörighet till flera olika högskole- och universitetsutbildningar. Genom valet av programfördjupningskurser kan du få särskild behörighet till högskolan. Många elever som gått programmet studerar vidare inom spännande civilingenjörsutbildningar.

Exempel på yrken efter högre studier
Arkitekt, civilingenjör, programmerare, formgivare, forskare, högskoleingenjör och webbdesigner.