Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Carina Nilsson
Tel: 0498-26 34 93
E-post: carina.nilsson03@gotland.se

Programansvarig
Ingela Gardelin
Tel: 073-765 89 67
E-post: ingela.gardelin@gotland.se

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 073-765 83 93
E-post: luis.barnes@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som vänder sig till dig som är intresserad av design, produktutveckling, programmering, teknikutveckling och som vill vara med och ta fram och forma framtidens teknik. Vi erbjuder den treåriga utbildningen med kurser som ger bred behörighet till olika högskoleutbildningar.

Om utbildningen 
På Wisbygymnasiet kan du välja mellan inriktningarna teknikvetenskap och design- och produktutveckling. Utbildningen inrymmer både teoretiska och praktiska ämnen. Du läser matematik, fysik och kemi för att få en naturvetenskaplig grund. De naturvetenskapliga studierna varvas med kurser inom digitala medier och modern teknik. Du lär dig om tekniken och dess roll i samhället och i världen. Kreativitet, problemlösning och entreprenörskap är viktiga inslag i undervisningen

Efter gymnasiet 
På detta program får du bred behörighet till flera olika högskole- och universitetsutbildningar. Genom valet av programfördjupningskurser kan du få särskild behörighet till högskolan. Många elever som gått programmet studerar vidare inom spännande civilingenjörsutbildningar.

Exempel på yrken efter högre studier 
Arkitekt, civilingenjör, programmerare, formgivare, forskare, högskoleingenjör och webbdesigner.

Teknikcollege
När du väljer att gå Teknikprogrammet så har du även möjlighet att gå de kurser som Teknikcollege erbjuder. Teknikcollege samarbetar med näringslivet inom teknik på Gotland och de erbjuder alla elever på Teknikprogrammet 300 poäng extra under utbildningen. Du genomför 100 poäng extra för varje läsår. Teknikcollege erbjuder för Teknikprogrammet kurserna mekatronik, Teknisk specialisering, för Teknik Design läser man Arkitekt Hus och för Teknikvetenskap läser man Cad1 och Cad2. teknikcollege

Mer om Teknikcollege

Följ Teknikprogrammet på Instagram

wisbygymnasiet_te 

Eleverna berättar om programmet