Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Isabelle Hallgren
Tfn: 070-447 77 03
E-post: isabelle.hallgren01@gotland.se

Programansvarig
Ingela Gardelin
Tfn: 073-765 89 67
E-post: ingela.gardelin@gotland.se

Biträdande rektor
Jane Ahrling
Tfn: 073-765 89 36
E-post: jane.ahrling@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som vänder sig till dig som vill vara med och ta fram och forma framtidens teknik. Speciellt du som är intresserad av exempelvis design- och produktutveckling, medier, kommunikationsteknik, programmering med mera. Vi erbjuder den treåriga utbildningen och kurser som ger bred behörighet till olika högskoleingenjörsutbildningar.

Om utbildningen 
På Wisbygymnasiet kan du välja mellan inriktningarna informations- och medieteknik eller design- och produktutveckling. Utbildningen inrymmer både teoretiska och praktiska ämnen. Du läser matematik, fysik och kemi för att få en naturvetenskaplig grund. Kurserna varvas med kurser inom digitala medier och modern teknik. Du lär dig om tekniken och dess roll i samhället och i världen.

Under utbildningen får du kunskaper om processen från idé till en färdig produkt. Kreativitet, problemlösning och entreprenörskap är viktiga inslag i undervisningen. Vi besöker olika företag och högskolor under utbildningen.

Teknikcollege
Från och med hösten 2019 kommer teknikprogrammet att ingå i Teknikcollege Gotland. En Teknikcollege-certifierad utbildning innebär att företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet i utbildningen. Detta gör att du som har gått en certifierad utbildning blir attraktiv att anställa eftersom företagen själva har påverkat innehållet i utbildningen. Utbildningen matchar därmed de krav som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig i framtiden. Som en del av certifiering har programmet utökats med kurs på 100 poäng per läsår.
 

Efter gymnasiet
På detta program får du bred behörighet till flera olika högskole- och universitetsutbildningar. Genom valet av programfördjupningskurser kan du få särskild behörighet till högskolan. Många elever som gått programmet studerar vidare inom spännande civilingenjörsutbildningar.

Exempel på yrken efter högre studier
Arkitekt, civilingenjör, programmerare, formgivare, forskare, högskoleingenjör och webbdesigner.