Kontakt

Grundskolorna (compulsory schools)

Fårösundsskolan
Arne Höglin
Tfn: 0498-26 34 95

Solklintsskolan:
Arne Höglin
Tfn: 0498-26 34 95

Solbergaskolan:
Anna Andersson
Tfn: 0498-20 36 75

Johanna Silfvergren  
Tfn: 0498-20 36 49

Södervärnskolan:
Carina Levander
Tfn: 0498-26 98 38

Romaskolan:
Heléne Engström Danielsson
Tfn: 0498-26 34 94

Klinteskolan:
Heléne Engström Danielsson
Tfn: 0498-26 34 94

Högbyskolan:
Elisabeth Andersson
Tfn: 0498-20 38 06

Atheneskolan (fristående grundskola/independent school)
Viktoria Olsson
Tfn: 0498-20 09 84

Guteskolan (fristående skola/independent school)
Viktoria Olsson
Tfn: 0498-23 22 08

Särskolan/särgymnasiet:
Christine Östergren Landstedt
Tfn: 0498-20 36 94

Till kontaktsida om studie- och yrkesvägledning för gymnasieelever och vuxna

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer (utom i förskola och förskoleklass) ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar - inte bara ett uppdrag för studie- och yrkesvägledaren, utan något som ska integreras även i undervisningen. 

På respektive grundskolas hemsida finns mer information om studie- och yrkesvägledning och våra studie- och yrkesvägledare informerar även via lärplattformen Schoolsoft. De ger eleverna kunskap och råd om studiemöjligheter och yrkesval.

Har du frågor?

Under rubriken "Kontakta oss" hittar du kontaktuppgifter till Region Gotlands studie- och yrkesvägledare inom grundskolorna (inklusive friskolorna). 

Gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare hittar du här