Kontakt

Grundskolorna (compulsory schools)

Fårösundsskolan
Lars-Åke Nilsson
Tfn: 070-083 26 35

Solklintsskolan:
Stefan Andreasson
Tfn: 070-083 24 12

Solbergaskolan:
Maribelle Karlsson
Tfn: 0498-20 36 49 

Lars-Åke Nilsson
Tfn: 070-083 26 35

Södervärnskolan:
Charlotte Nordenankar
Tfn: 0498-26 98 38

Romaskolan:
Heléne Engström Danielsson
tfn: 070-447 68 77

Klinteskolan:
Isabelle Hallgren
Tfn: 070-447 77 03

Högbyskolan:
Margareth Hagberg
Tfn: 070-083 07 59

Atheneskolan (fristående grundskola/independent school)
Viktoria Olsson
Tfn: 0498-200 984

Guteskolan (fristående skola/independent school)
Jesper Hedlund
Tfn: 076-885 25 09

Särskolan/särgymnasiet:
Christine Östergren Landstedt
Tfn: 0498-20 36 94

Till kontaktsida om studie- och yrkesvägledning för gymnasieelever och vuxna

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer (utom i förskola och förskoleklass) ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar - inte bara ett uppdrag för studie- och yrkesvägledaren, utan något som ska integreras även i undervisningen. 

På respektive grundskolas hemsida finns mer information om studie- och yrkesvägledning och våra studie- och yrkesvägledare informerar även via lärplattformen Schoolsoft. De ger eleverna kunskap och råd om studiemöjligheter och yrkesval.

Har du frågor?

Under rubriken "Kontakta oss" hittar du kontaktuppgifter till Region Gotlands studie- och yrkesvägledare inom grundskolorna (inklusive friskolorna). 

Gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare hittar du här