Kontakt

Inger Halvarsson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 05
E-post: inger.halvarsson@gotland.se
Rum 33

Susanne Svensson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 44
E-post: susanne.svensson02@gotland.se
Rum 31

Sofi Öhrn, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 96
E-post: sofi.ohrn@gotland.se
Rum 29


Fia Viktorsson, studiehandläggare
Telefon: 0498-26 34 68
E-post: fia.viktorsson@gotland.se
Rum 35


Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Studie- och yrkesvägledningen är en kostnadsfri tjänst och till för alla vuxna bosatta på Gotland. Vägledarens arbete är helt inriktat på att stötta dig att planera din framtid och ge dig goda förutsättningar att göra ett så väl genomtänkt val som möjligt.

Hos våra studie- och yrkesvägledare kan du bland annat få hjälp med:

  • kartläggning av dina tidigare utbildningar

  • yrkesval eller byte av yrke

  • planering av studier utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål

  • svar på behörighetskrav

  • studieekonomiska frågor

Kontakta och boka in ett besök hos någon av våra studie- och yrkesvägledare. 

Kontaktuppgifter hittar du om du klickar på Kontakta oss.


Önskar du hjälp med följande:

  • ansökningar till vuxenutbildningen
  • information kring CSN
  • Hermods fjärrdistanskurser
  • övergång från SPRINT (språkintroduktion) till vuxenutbildningen

Kontakta vår studiehandläggare Fia Viktorsson som hjälper dig med detta. Du når henne via mail: fia.viktorsson@gotland.se.

Boka tider online

Boka våra studie- och yrkesvägledare online via länken nedan. För närvarande rekommenderar vi telefonmöten. Behöver du boka av eller boka om din tid kan du göra det genom att återigen logga in på bokningen.

Boka online, Studie- och yrkesvägledare


Drop-in via telefon
Drop-in på onsdagar kl 10.00-12.00 endast via telefon.

Telefon jämna veckor: 0498-20 36 96
Telefon udda veckor: 0498-20 36 05

Ändringar angående utfärdandet av slutbetyg

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Utökad rätt att läsa upp behörighet

Från och med 1 januari 2017 finns det större möjligheter att gå utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola.

Läs mer om vuxenutbildning och motsvarande