Kontakt

Inger Halvarsson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 05
E-post: inger.halvarsson@gotland.se
Rum 33

Susanne Svensson, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 44
E-post: susanne.svensson02@gotland.se
Rum 31

Sofi Öhrn, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0498-20 36 96
E-post: sofi.ohrn@gotland.se
Rum 32


Fia Viktorsson, studiehandläggare
Telefon: 0498-26 34 68
E-post: fia.viktorsson@gotland.se
Rum 29


Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Studie- och yrkesvägledningen är en kostnadsfri tjänst och till för alla vuxna bosatta på Gotland. Vägledarens arbete är helt inriktat på att stötta dig att planera din framtid och ge dig goda förutsättningar att göra ett så väl genomtänkt val som möjligt.

Hos våra studie- och yrkesvägledare kan du bland annat få hjälp med:

  • kartläggning av dina tidigare utbildningar

  • yrkesval eller byte av yrke

  • planering av studier utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål

  • svar på behörighetskrav

  • studieekonomiska frågor

Kontakta och boka in ett besök hos någon av våra studie- och yrkesvägledare. 

Kontaktuppgifter hittar du om du klickar på Kontakta oss.


Önskar du hjälp med följande:

  • ansökningar till vuxenutbildningen
  • information kring CSN
  • Hermods fjärrdistanskurser
  • övergång från SPRINT (språkintroduktion) till vuxenutbildningen

Kontakta vår studiehandläggare Fia Viktorsson som hjälper dig med detta. Du når henne via mail: fia.viktorsson@gotland.se.

Boka tider online

På grund av den rådande pandemin rekommenderar vi i första hand att ni vid er bokning väljer telefonmöte. Vi ringer då upp dig på den tid du själv har valt.

Boka online, Studie- och yrkesvägledare


Drop-in via telefon

På grund av den rådande pandemin erbjuder vi drop-in via telefon från och med vecka 34 enligt följande:

Onsdagar kl 10:00-12:00 (jämna veckor)
Susanne Svensson 0498-20 36 44

Onsdagar kl 10:00-12:00 (ojämna veckor)
Sofi Öhrn 0498-20 36 96

Torsdagar varje vecka kl 13:00-14:30 (med undantag för vecka 39 och vecka 41)
Inger Halvarsson 0498-20 36 05

 

Ändringar angående utfärdandet av slutbetyg

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Utökad rätt att läsa upp behörighet

Från och med 1 januari 2017 finns det större möjligheter att gå utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola.

Läs mer om vuxenutbildning och motsvarande