Kontakt

Peter Sandström
Webbsamordnare
Telefon: 0498-26 92 82
E-post: peter.sandstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälp oss att göra gotland.se bättre!

Du kan skicka in dina synpunkter, kritik eller beröm, angående vår webb.

Om du stöter på problem eller upptäcker fel som har med webbplatsen att göra får du gärna meddela oss via formuläret.

Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland på legala grunder. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.
Veckodag måste anges. Minst tre tecken.