Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Ulrika Jansson
bitr. ekonomidirektör
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Styrmodell och övergripande mål.

Styrmodell och övergripande mål

Balanserat styrkort har använts som styrverktyg för Region Gotland sedan 2002. I juni 2016 beslutade regionfullmäktige om en ny styrmodell och nya mål. Den nya styrmodellen bygger på en balans mellan olika målområden men det är målen som är i fokus. Målen är giltiga under en mandatperiod.

Modellen bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga verksamhetsplaner där nämnder och förvaltningar beskriver hur de bidrar till att uppfylla målen i styrkortet.

Under "Vill du veta mer?" på den här sidan finns en presentation där du kan klicka på olika objekt i styrmodellen för att få mer information.