Kontakt

Wisbygymnasiet arrangerar studentavslutningen på Wisby Strand. Ansvarig är:
Karin Lekander , biträdande rektor
Tfn: 0498-26 95 44
E-post: karin.lekander@gotland.se

Studentkommittén på Wisbygymnasiet nås via e-post:   linnea.lind-mellqvist@edu.gotland.se  
 
Ulrika Forsberg, tillförordnad särskolechef och rektor för Wisbygymnasiets gymnasiesärskola, ansvarar för gymnasiesärskolans deltagande
Telefon: 0498-26 32 19
E-post:  ulrika.forsberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Studentmössa

Student 2023 på Gotland

Sjung om studentens lyckliga dag. Låtom oss fröjdas i ungdomens vår! Än klappar hjärtan med friska slag och den ljusnande framtid är vår...

Mösspåtagning sker traditionsenligt i Almedalen den 19 maj.

Studentbalen på kongresshallen Wisby Strand äger rum den 4 juni.

Studentfirande med utsläpp från balkongen på Wisby Strand genomförs den 9 juni. Därefter åker avgångseleverna vagnskortege genom Visby.