Kontakt

Maria Amér
Smittskyddsläkare/ordförande
Telefon: 0498-26 82 49
E-post: maria.amer@gotland.se

Nils Block
Samordnare slutenvården lokala Strama
Telefon: 070-084 21 10
E-post: nils.block@gotland.se    

Vakant
Samordnare primärvård lokala Strama

Magdalena Öhlund
Chefsapotekare 
Telefon: 0498-26 88 60
E-post: magdalena.ohlund@gotland.se

E-post
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter