Kontakt

Maria Amér
Smittskyddsläkare/ordförande
Telefon: 0498-26 82 49
E-post: maria.amer@gotland.se

Nils Block
Samordnare slutenvården lokala Strama
Telefon: 070-084 21 10
E-post: nils.block@gotland.se    

Vakant
Samordnare primärvård lokala Strama

Magdalena Öhlund
Chefsapotekare 
Telefon: 0498-26 88 60
E-post: magdalena.ohlund@gotland.se

E-post
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Den lokala strategigruppen på Gotland för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Behandlingsrekommendationer antibiotika

Webbutbildningar

10-punktsprogrammet

Detta är ett nationellt program för minskad antibiotikaresistens inom slutenvården som Strama och Infektionsläkarföreningen tagit fram. Programmet bygger på några grundläggande principer om att minska behov av antibiotika, förbättra diagnostik och att tillämpa en rationell antibiotikaanvändning.
 
Läs mer om 10-punktsprogrammet på www.strama.se