Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av betongföremål Romanescokål, Skulpturfabriken. Foto: Karin Leoson

Stöd, stipendier och kulturpris

Kulturenheten administrerar flera olika typer av stöd, stipendier och priser för kulturaktörer.

NYTT FÖR 2023!

Samtliga undertecknade årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhets-, ekonomisk, och revisionsberättelse) m å s t e snarast möjligt, och separat från en eventuell ansökan om stöd, skickas in digitalt. Helst genom InterbookGo, https://gotland.ibgo.se eller via forening@gotland.se

_____________________________

Kulturföreningar och andra arrangörer kan ansöka om verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag, rabatterade resor, tryckningsstöd och stöd till filmproduktion. Samtliga ekonomiska stöd finns listade på en sida. Där finns också ansökningstider till respektive stöd.

För ungdomar och organisationer med ungdomsverksamhet finns ytterligare stöd att söka.

Du som driver eller vill starta en förening kan få hjälp och stöd.

För den enskilde kulturutövaren finns också kulturarbetsstipendier, ett konstnärsutbyte med Tyskland och ett vistelsestipendium i Frankrike. Varje år delas också ett Kulturpris ut. 

Under pandemin har Region Gotland utlyst särskilda stöd.