Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bidrag från stiftelser

Region Gotland är förvaltare av ett antal stiftelser.

Socialförvaltningen delar ut bidrag från följande stiftelser: 

  • Elsa Berglunds stiftelse
  • Gotlands kommuns sociala samstiftelse
  • Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse

Stiftelserna är till för personer som har en ekonomi som bara räcker till det absolut nödvändigaste. 

Ansökningsblanketter och anvisningar finns tillgängliga på den här sidan eller via telefon:

Socialförvaltningen
Telefon: 0498-26 88 80 eller 0498-20 46 11

 


Regionstyrelseförvaltningen delar ut bidrag från följande stiftelser: 

  • Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
  • Hilma och Axel Gustafsons minne

Ansökningsblanketter och anvisningar finns tillgängliga på den här sidan eller via telefon:

Regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498-26 91 12
 

Endast de som uppfyller stiftelsernas alla villkor kan beviljas bidrag. Tänk på att din ansökan måste vara komplett. Alla uppgifter ska vara ifyllda och blanketten underskriven.
 

Elsa Berglunds stiftelse
Bidrag ur Elsa Berglunds stiftelse kan i första hand sökas av personer inom Sjonhems församling folkbokförda och bosatta sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan även sökas av sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp och som är folkkbokförda och bosatta i Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar.

Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Sociala samstiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till behövande som är folkbokförda på Gotland. Bidrag delas ut i juni.

Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Bidrag ur systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse delas ut till jul till äldre behövande ensamma damer folkbokförda i Visby församling. Med äldre menas fyllda 65 år.

Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Är du född och skriven i Västergarn eller Sanda, och fyller högst 23 år.
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse kan ge underhåll till barn- och ungdomar i Västergarn eller Sanda, som har mist en eller båda av sina föräldrar. Stiftelsen ger också stipendier och studiebidrag till ungdomar som är födda och boende i första hand Västergarn och i andra hand Sanda.
 
Hilma och Axel Gustafsons minne
Stiftelsens ändamål är att utdela hjälp för praktisk utbildning på såväl Gotland som fastlandet till obemedlade, begåvade och skötsamma ynglingar(= pojkar), vilka inte fyllt 21 år och äro födda och uppfostrade inom Gotlands län och med goda betyg avgått från folkskola, eventuellt fortsättningsskola, och vilka visa håg och läggning för praktiskt yrke inom industri, hantverk och handel. Företräde bör ges åt föräldralösa.