Kontakt

Postadress:
Stenkyrka förskola
624 42 Tingstäde

Besöksadress:
Skolgården
Stenkyrka
 

tf Rektor
Ulrika Westin
tfn 0498 263412
epost: /ulrika.westin@gotland.se

tf biträdande rektor
Helena Jakobsson
tfn 070 7888166
epost: /helena.jakobsson01@gotland.se

Adm assistent
Maud Ekelund
tfn: 0498 - 26 90 37
e-post: maud.ekelund@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:

E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Stenkyrka förskola

Stenkyrka förskola är omgiven av vacker landsbygd, med närhet till fotbollsplan, änge och skog. Vår närmiljö är även en del av vår lärmiljö!

Stenkyrka förskola är omgiven av vacker landsbygd. I närområdet finns det gott om naturområden, fotbollsplan samt ett hembygdsänge, platser som vi regelbundet besöker och som är en naturlig del av vår lärmiljö.

Vi arbetar i projektform, vilket  innebär ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i fokus. Projektet hela förskolan arbetar detta år är hållbar utveckling.

Vi vistas mycket utomhus på vår stora gård, som inbjuder till spännande lekar för både små och stora.

Vår förskola är en plats där barn, vårdnadshavare och pedagoger möts för att skapa de bästa förutsättningar för barnens lärande och utveckling.

Förskolan består i dagsläget av tre avdelningar. Vi arbetar åldersindelat.

 

Hitta direkt