Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Statistik och lägesrapporter om covid-19

På den här sidan hittar du aktuell statistik om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland samt hur det har utvecklats över tid. Statistiken presenteras i två olika rapporter; en dagsrapport och en veckorapport som du kan ladda ned som pdf nedan. 

Veckorapporten om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland uppdateras på måndagar (alternativt första helgfria vardagen) mellan klockan 14.30 och 15.00. Dagsrapporten uppdateras varje vardag senast klockan 15.00.

Aktuell veckorapport

 I veckorapporten framgår:

  • Totalt antal bekräftade fall, varav bekräftade fall föregående vecka.
  • Totalt antal avlidna, varav antal avlidna föregående vecka.
  • Antal slutenvårdstillfällen (på IVA respektive vårdavdelning), varav individer som krävt slutenvård.
  • Åldersfördelning på de smittade.
  • Totalt antal provtagna respektive andel positiva fall föregående vecka.
  • Totala antalet vaccinerade med 1, 2 och 3 doser.
Veckorapporten publiceras även som en nyhet på måndagar med en kommentar av Region Gotlands smittskyddsläkare kring det aktuella läget på Gotland.

Aktuell dagsrapport - publiceras på vardagar

I dagsrapporten framgår:

  • Bekräftade fall av covid-19 per dag.
  • Bekräftade fall hittills under innevarande vecka.
  • Antalet inskrivna på vårdavdelning vardagar, aktuell dag samt diagram som omfattar de senaste två veckorna (samma som ingår i veckorapporten).

Tidigare rapporter