Kontakt

Postadress:
Stånga skola
Box 119
623 60 Stånga

Besöksadress:
Skolan Stånga

Tfn:
073-765 82 22, 070-788 82 42 fritidshem
073-765 83 32 skola

Rektor:
Emma Jansson
tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skolmiljö Stånga

Välkommen till Stånga skola - en skola för alla

Stånga skola omfattar förskoleklass upp till grundskola år 6 och fritidshem.


Trivsel, trygghet och inflytande
Skolan skall vara en mötesplats med ett positivt klimat som
utvecklar goda relationer mellan människor och ger alla en ökad självtillit.
Det medför trygga, glada barn med känsla för solidaritet
och jämställdhet men också ett ökat ansvarstagande.

Företagsamhet, kreativitet och samarbete. Skolan skall utveckla kreativitet och företagsamhet, miljömedvetenhet och känsla för hembygdens natur och kultur. Allt detta skall ske med ett undersökande arbetssätt och i nära samverkan med föräldrar och företrädare från närsamhället.

I Stånga finns det gott om små företag, affärer och föreningar
vilket möjliggör ett gott samarbete med närsamhället

Skolan samarbetar också med kulturorganisationer för att utveckla elevernas kreativitet vilket resulterar i musik- och teaterföreställningar.

 

 

Hitta direkt