Kontakt

Postadress:
Stånga skola
Stånga Gumbalde 825
623 60 Stånga

Besöksadress:
Skolan Stånga

Telefon:
073-765 83 32 skola

073-765 82 22 fritids

Biträdande rektor:
Emma Jansson
Tfn: 073-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se

Skoladministratör: 
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skolmiljö Stånga

Välkommen till Stånga skola (F-6)

Stånga skola är en skola med värme och gemenskap som grund för nya kunskaper.

Stånga skola verkar för ett livslångt lärande i en miljö som präglas av trygghet, glädje och gemenskap. Alla som arbetar i Stånga ser alla elever som allas ansvar. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi har höga förväntningar på eleverna och ger dem förutsättningar för att lyckas genom strukturerad undervisningsmiljö med tydligt mål och syfte samt aktivt stöd från lärare och fritidspersonal.

 

 

Hitta direkt