Kontakt

Besöksadress
Österväg 10, Visby
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Anna Nordin
Enhetschef
Telefon: 0498-26 97 92
E-post: anna.nordin01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stödgrupper och föräldrautbildningar

Familjestödsenheten erbjuder stödgrupper och föräldrautbildningar till föräldrar, barn och ungdomar som av olika skäl är i behov av stöd.

I Familjestödsenhetens föräldrautbildningar och stödgrupper ges du möjlighet att ta del av kunskap och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.
Föräldrautbildningarna samt stödgrupperna för barn och ungdomar kan du läsa mer om längre ner på denna sida. 
I föräldrautbildningarna och stödgrupperna förs inga journaler och det är gratis att delta. 

Intresseanmälan

Om du önskar göra en intresseanmälan kan du göra det
digitalt via e-tjänst HÄR
 

Frågor
Om du har frågor om någon föräldrautbildning eller stödgrupp
vänligen maila Familjestödsenheten eller ta kontakt via telefon.

E-post: familjestodsenheten@gotland.se 
Telefonnummer: 0498-26 86 64

ABC riktar sig till föräldrar som önskar utveckla sitt föräldraskap. ABC hjälper er att främja ditt barns positiva utveckling och stärka era relationer. Här kan du utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Det behöver inte finnas några problem i relationen. ABC föräldraträffar syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN’s barnkonvention. Under fyra gruppträffar får ni diskutera och dela erfarenheter med varandra och ta del av kunskap om barn och ungdomars utveckling. Träffarna leds av två utbildade gruppledare

Intresseanmälan: Familjestödsenhetens stödgrupper och utbildningar (e-tjänst)
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

BiFF ger föräldrar utbildning i dessa frågor med barnen i fokus. Ni får träffa andra föräldrar i liknande situation och utbyta erfarenheter. Gruppen omfattar fyra träffar och leds av två gruppledare.

Intresseanmälan: Familjestödsenhetens stödgrupper och utbildningar (e-tjänst)
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

KOMET riktar sig till föräldrar till barn och ungdomar som bråkar mycket. Här kan du utbyta erfarenheter med andra föräldrar och få hjälp att minska tjat och bråk i familjen. Syftet med föräldraträffarna är att hjälpa dig som förälder att hitta bättre sätt att kommunicera med ditt barn och att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Under föräldraträffarna får ni också dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. I versionen för åldrarna 3-11 träffas ni i grupp vid 10 tillfällen och vid en individuell träff. I versionen för åldrarna 12-18 träffas ni vid 9 tillfällen i grupp. Träffarna är 2.5 timme och leds av två utbildade gruppledare.

Intresseanmälan: Familjestödsenhetens stödgrupper och utbildningar (e-tjänst)
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Skilda världar barn 8-12 år riktar sig till barn som har föräldrar som har separerat. Du får träffa andra barn i samma situation, utbyta erfarenheter och du får kunskap om hur du kan hantera din livssituation. Vi träffas tio gånger och varje tillfälle håller på i 1,5 timme. Gruppen leds av två gruppledare.

Intresseanmälan: Familjestödenhetens stödgrupper och utbildningar (e-tjänst)
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

 

Tryggve barn 8-12 år riktar sig till barn som har föräldrar som missbrukar/är beroende av alkohol eller andra droger och/eller lider av psykisk ohälsa.
Du får träffa andra barn i samma situation och utbyta erfarenheter och få kunskap om hur dina föräldrars bekymmer kan påverka dig. Vi träffas 12 gånger och varje tillfälle håller på 1,5 timmar. Gruppen leds av två gruppledare.

Tryggve tonår 13-19 år riktar sig till tonåringar som har föräldrar som missbrukar/är beroende av alkohol eller andra droger och/eller lider av psykisk ohälsa.
Du får träffa andra tonåringar i samma situation och utbyta erfarenheter och få kunskap om hur dina föräldrars bekymmer kan påverka dig. Vi träffas 12 gånger och varje tillfälle håller på i 2 timmar. Gruppen leds av två gruppledare.

Intresseanmälan: Familjestödsenhetens stödgrupper och utbildningar (e-tjänst)
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se