Kontakt

Besöksadress
Österväg 10, Visby
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Anna Nordin
Enhetschef
Telefon: 0498-26 97 92
E-post: anna.nordin01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stödgrupper och föräldrautbildningar

Familjestödsenheten erbjuder stödgrupper och föräldrautbildningar till föräldrar, barn och ungdomar som av olika skäl är i behov av stöd.

I Familjestödsenhetens föräldrautbildningar och stödgrupper ges du möjlighet att ta del av kunskap och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.
Stödgrupperna för barn och ungdomar kan du läsa mer om längre ner på sidan. 
I föräldrautbildningarna och stödgrupperna förs inga journaler och det är gratis att delta. 

Intresseanmälan

Om du önskar göra en intresseanmälan kan du göra det digitalt via e-tjänst.

Frågor

Om du har frågor om någon föräldrautbildning eller stödgrupp, vänligen skicka e-post till Familjestödsenheten eller ta kontakt via telefon.

E-post: familjestodsenheten@gotland.se 
Telefonnummer: 0498-26 86 64

För information om föräldraskapsstöd inom skola, och hälso- och sjukvård, läs mer på 1177.se/Gotland/foraldraskapsstod-gotland

KOMET riktar sig till föräldrar till barn och ungdomar som bråkar mycket. Här kan du utbyta erfarenheter med andra föräldrar och få hjälp att minska tjat och bråk i familjen. Syftet med föräldraträffarna är att hjälpa dig som förälder att hitta bättre sätt att kommunicera med ditt barn och att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Under föräldraträffarna får ni också dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. I versionen för åldrarna 3-11 träffas ni i grupp vid 10 tillfällen och vid en individuell träff. I versionen för åldrarna 12-18 träffas ni vid 9 tillfällen i grupp. Träffarna är 2.5 timme och leds av två utbildade gruppledare.

Intresseanmälan: Familjestödsenhetens stödgrupper och utbildningar (e-tjänst)
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

Skilda världar barn 8-12 år riktar sig till barn som har föräldrar som har separerat. Du får träffa andra barn i samma situation, utbyta erfarenheter och du får kunskap om hur du kan hantera din livssituation. Vi träffas tio gånger och varje tillfälle håller på i 1,5 timme. Gruppen leds av två gruppledare.

Intresseanmälan: Familjestödenhetens stödgrupper och utbildningar (e-tjänst)
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

 

Tryggve barn 8-12 år riktar sig till barn som har föräldrar som missbrukar/är beroende av alkohol eller andra droger och/eller lider av psykisk ohälsa.
Du får träffa andra barn i samma situation och utbyta erfarenheter och få kunskap om hur dina föräldrars bekymmer kan påverka dig. Vi träffas 12 gånger och varje tillfälle håller på 1,5 timmar. Gruppen leds av två gruppledare.

Tryggve tonår 13-19 år riktar sig till tonåringar som har föräldrar som missbrukar/är beroende av alkohol eller andra droger och/eller lider av psykisk ohälsa.
Du får träffa andra tonåringar i samma situation och utbyta erfarenheter och få kunskap om hur dina föräldrars bekymmer kan påverka dig. Vi träffas 12 gånger och varje tillfälle håller på i 2 timmar. Gruppen leds av två gruppledare.

Intresseanmälan: Familjestödsenhetens stödgrupper och utbildningar (e-tjänst)
Telefon: 0498-26 86 64
E-post: familjestodsenheten@gotland.se

På kursen ”Förälder i nytt land” kan du som är nyanländ i Sverige och är utrikesfödd och inte växt upp i Sverige få prata med andra som varit eller är i samma situation som du.

Under cirka sju gruppträffar på ungefär tre timmar dagtid får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra och även ta del av kunskap om bland annat barn och ungdomars behov och utveckling. Syftet är att stärka föräldraförmågan.

Träffarna leds av utbildade föräldrastödjare som talar ditt modersmål. Under kursen kan du också få möjlighet att träffa personal från socialtjänsten, ungdomsmottagningen, barnavårdscentral (BVC) och skola.

Just nu erbjuder vi kursen på arabiska, dari, swahili, ukrainska och svenska.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för kursen genom att skicka kontaktuppgifter till någon av följande personer:

Du behöver uppge:

  • ditt namn 
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • ditt modersmål

Är det någon annan som gör ansökan för dig ska den personens namn, telefon och e-postadress uppges.