Kontakt

Integrationshandläggare
Lotti Carlgren
E-post: lotti.carlgren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beställ samhällslots

Jobbar du inom Region Gotland och behöver språkstöd? Till exempel vid inskrivningssamtal, kartläggningar, utvecklingssamtal, föräldramöten med mera. Då kan du ta hjälp av våra samhällslotsar.

De språk vi kan erbjuda är arabiska, dari, persiska, urdu, kurdiska- sorani och kurdiska- kurmanji, somaliska,  ryska, kazakiska, tigrinja, franska, kirundi, burundiska, swahili, kiniyarwanda och thai.

Om det är viktigt ange om man föredrar en man eller kvinna. Kostnad: 135 kronor per timme. Det är du som är beställare som betalar.

Varje lots har skrivit under Region Gotlands tystnadsplikt och de har lämnat in utdrag ur belastningsregistret.

Bokning görs via e-post till: integrationsenheten@gotland.se senast fem dagar i förväg.”