Kontakt

Socialnämnden
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00 (växel)
E-post: registrator-son@gotland.se


Catarina Wallentin
Nämndsekreterare
Telefon: 0498-20 35 90
E-post: catarina.wallentin@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för socialtjänst, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare valda av regionfullmäktige. Nämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. Utskottet består av fem ledamöter med fem ersättare.

Socialnämnden har även ett individutskott som beslutar i individärenden och som består av fem ledamöter med fem ersättare.

Mandatperioden för nuvarande ledamöter är 2019-2022.

Här finner du länkar till nämndens kallelser, protokoll, sammanträdesdagar och ledamöter inklusive ersättare. Individutskottets ärenden innehåller sekretessbelagda uppgifter och publiceras inte utan förvaras i arkiv.

 

Socialnämndens ordinarie ledamöter och ersättare.

Övre raden från vänster: Ann-Christin Wallin (C), Tina Benthammar (-), Håkan Lilja (SD), Yvonne Ahlgren (C), Elin Sundin (S) avgått, Margareta Benneck (M), Monica Westfält- Nilsson (M), Jimmy Larsson (M), Ola Lindvall (C), Jonas Niklasson (C), Jörgen Benzler (V), Gerty Holmstedt (S), Monika Eriksson (V), Pär Bokelund (MP), Charlotte Andersson (S), Irina Samsonova (C).
Nedre raden från vänster: Sara Lidqvist (KD), Fredrik Gradelius (C), Britt Valleryd (FI), Rolf Öström (M), Magnus Ekström (S), Håkan Ericsson (S), Samir Nazari (S).