Kontakt

Besöksadress:
Solbergaskolan
Kung Magnus väg 4
621 45 Visby

Telefon:
0498-26 97 00, 0498-26 97 01 (expedition)

Rektor
Kerstin Andersson
Tfn 0498-26 97 08
E-post: kerstin.andersson01@gotland.se

Biträdande rektor
Jenny Neldemo Eklöf
Tfn 0498-26 97 09
E-post: jenny.neldemo-eklof@gotland.se

Biträdande rektor
Daniel Hedlund
Tfn 0498-26 97 02
E-post: daniel.hedlund@gotland.se

Administrativ assistent
Yvonne Engström
tfn  0498-26 97 01
E-post: yvonne.engstrom@gotland.se

Skolsköterska årskurs 7-9
Jenny Ellebring
tfn 0704476847
E-post: jenny.ellebring@gotland.se

Skolsköterska årskurs 5-9
Margaretha Olsson
tfn 0766961906                                          
E-post: margaretha.olsson@gotland.se

Kurator årskurs 7-9
Emma Petterson
tfn 076-6961913
E-post: emma.pettersson01@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Arne Höglin
tfn 0498-203649
E-post: arne.hoglin@edu.gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Sara Larsson
tfn 0498-203651
E-post: sara.larsson02@edu.gotland.se

IT-tekniker
Anders Stengård

Intendent/vaktmästare
Rikard von Post
tfn 070-4476821
E-post: rikard.vonpost@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Solbergaskolan!

Vi vill skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en miljö som präglas av ömsesidig respekt och dynamiskt samspel människor emellan.

Vi vill att våra elever lär sig att ta eget ansvar, att utvecklas i sitt lärande utifrån egna förutsättningar. Eleverna ska känna sig stolta över sina prestationer utan att behöva jämföra sig med andra.

Hitta direkt