Kontakt

Besöksadress:
Solbergaskolan
Kung Magnus väg 4
621 45 Visby
Tfn 0498-26 97 00, 0498-26 97 01 (expedition)

Kerstin Andersson
Rektor
tfn 0498-26 97 08
E-post: kerstin.andersson01@gotland.se

Erik Rudstedt
Biträdande rektor
tfn 0498-26 97 09
E-post: erik.rudstedt@gotland.se

Ted Kahlbom
Biträdande rektor
tfn 0498-26 97 02
E-post: ted.kahlbom@gotland.se

Yvonne Engström
Administrativ assistent
tfn  0498-26 97 01
E-post: yvonne.engstrom@gotland.se

Lina Olsson
Skolsköterska årskurs 7-9
tfn 0498-269711 alt. 0737658435
E-post: lina.olsson01@gotland.se

Catrina Jalmelid
Skolsköterska årskurs 4-6
tfn 0498-269711                                          
E-post: catrina.jalmelid@gotland.se

Johanna Byrsten 
Kurator årskurs 7-9
tfn 070-4476862
E-post: johanna.byrsten@gotland.se

Ann-Marie Holm Renborn
Kurator årskurs 4-6
tfn 0498- 269714                                                                           
E-post: Ann-Marie.holm-renborn@gotland.se

Anders Stengård
IT-resurs

Rikard von Post
Vaktmästare
tfn 070-4476821
E-post: rikard.vonpost@gotland.se

Johan Stenström
Fastighetsreparatör
tfn 070-4477047
E-post: johan.stenstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Solbergaskolan - skolan där solen går upp

Med nytt tänk och nya idéer, men förankrad i en bördig kunskapsmylla - där är Solbergaskolan, och där vill vi vara!

Det medeltida Solberga kloster passar utmärkt som bakgrund för Gotlands långa lärdomshistoria. I klostren lades grunden för det europeiska utbildningsväsendet. Nästan tusen år senare ser samhället annorlunda ut; vi tänker nya tankar om mycket, och vi har andra förväntningar på vad utbildning ska vara.

Solbergaskolan i 2000-talet vill vara en bärare av denna tradition och vara med i utvecklingen av en i humanistiska värderingar präglad skola. Vi är stolta över vårt arv, men ännu mer nyfikna på framtiden!