Kontakt

Post/besöksadress:
​Södervärnskolan
Stenkumlaväg 35
621 49 Visby
tfn 0498-26 95 91

Rektor
Cecilia Tofftén
tfn 0498-26 95 93
cecilia.tofften@gotland.se

Biträdande rektor
Karin Liedberg
tfn 070-083 27 08
karin.liedberg@gotland.se

Biträdande rektor
Sabine Andersson Buskas
tfn 070-447 68 34
sabine.andersson-buskas@gotland.se

Skoladministratörer
Carina Hellgren
tfn 0498 - 26 95 91
carina.hellgren01@gotland.se

Susanne Dehlin
tfn 0498 - 26 96 05
susanne.dehlin@gotland.se

Skolsköterska åk 7-9
Eva Jakobsson
tfn 070-447 78 56
eva.jakobsson@gotland.se
(Nås även på Schoolsoft)

Skolsköterska åk 4-6
Ylva Einarsdotter
tfn 073-765 87 07
ylva.einarsdotter@gotland.se

Skolkurator
Carina Schüberg
tfn 070-447 72 09
carina.schuberg@gotland.se

Studie- och yrkesvägledare
Carina Levander
tfn 070-447 79 78
carina.levander@gotland.se

Cilla Anderstedt
tfn 072-857 13 40
cilla.anderstedt@gotland.se

Sjukanmälan av elev
Görs via Schoolsoft eller till elevvärd tfn 0498-26 95 89

Södervärnskolans fritids
tfn 076-697 20 45

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Södervärnskolan

Välkommen till Södervärnskolan (4-9)

Skolan finns i Visby och omfattar årskurserna 4-9, där strukturerad undervisning och trygghet alltid är i fokus.

På Södervärnskolan arbetar vi aktivt med trygghet, basen för ett gott lärande. Vi ser till elevernas hela skoldag där varje del av dagen har sin betydelse för elevernas lärande.

Hitta direkt