Kontakt

Socialtjänst och omsorg

621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: registrator-son@gotland.se, omsorgsjobb@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ambassadörer på socialförvaltningen

Jobba inom socialtjänst och omsorg

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionsnedsatta på hela Gotland.  

Vill du vara med att skapa en effektiv verksamhet där målet är att stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv? Bli en av våra cirka 1900 medarbetare.

Just nu har vi drop in-intervjuer till sommarjobb inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta!

Kom till oss i resursteamet på Söderväg 1B i Visby.

Ta med dig ditt CV, legitimation och kontaktuppgifter till referenser som vi kan nå.

Vi har drop in mellan klockan 14.00 och 18.00 under följande måndagar: 29 april, 6 maj, 13 maj, 20 maj och 27 maj.

Du kan också göra en ansökan nedan.