Kontakt

Socialförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Tfn: 0498-26 90 00 (växel)
E-post: registrator-son@gotland.se

Marica Gardell
Socialdirektör
Telefon: 0498-26 33 50
E-post: marica.gardell@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, skapa en effektiv verksamhet med brukarna i centrum.

Socialförvaltningen är politiskt styrd av socialnämnden i Region Gotland. Socialförvaltningen svarar för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Förvaltningen har ungefär 1 700 anställda medarbetare.

Förvaltningens chef är socialdirektör Marica Gardell och socialnämndens ordförande är Rolf Öström (M).