Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sociala medier

Sociala medier, såsom Facebook och Instagram, lockar miljontals besökare runt om i världen och dessa medier har blivit en viktig del i människors vardag. Via sociala medier kan Region Gotland på ett enkelt sätt nå ut med information, samt finnas tillgängliga för Gotlands besökare och invånare.

Möjlighet till dialog

Målet med vår närvaro i sociala medier är att nå fler med samhällsinformation, samt att vara transparenta och tillgängliga. Vi vill öka medborgares möjlighet till insyn och dialog.

Våra konton bemannas kontorstid 8-16 på vardagar och svarar gör Region Gotlands kommunikatörer samt regionupplysningen. Här hittar du oss:

Våra kommentarsregler

Vi är måna om att alla håller en god ton mot varandra i våra sociala medier. Tänk på att:

 • Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet är inte tillåtet.
 • Vi behandlar aldrig personärenden via sociala medier utan hjälper dig vidare till rätt person eller verksamhet inom regionen med ditt ärende. Vi tillåter inte att personärenden diskuteras öppet i sociala medier, oavsett om det gäller dig själv eller någon annan.
 • Inlägg eller kommentarer som innehåller rasism, hot, personliga påhopp och kränkningar kommer tas bort.
 • Spam är inte tillåtet och upprepade inlägg kommer att tas bort.
 • Vi har tyvärr inte möjlighet att granska länkar till andra webbplatser och deras saklighet och vi förbehåller oss därför rätten att ta bort dessa länkar. Detsamma kan även ske med gif:ar, bilder eller annat innehåll, där vi inte heller kan granska upphovsrätten.
 • Inlägg och kommentarer som görs ska vara relevanta för ämnet.
 • Inlägg eller kommentarer som innehåller uppmaningar till brott kommer att tas bort.

Region Gotland förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt stänga av användare som bryter mot dessa regler från det sociala mediet i fråga.

Personuppgifter i sociala medier

Region Gotland behandlar dina personuppgifter på sociala medier för att informera om våra verksamheter och svara på allmänna frågor. Den rättsliga grunden är allmänt intresse.

Så fort du interagerar, det vill säga gillar, eller kommenterar, inlägg på våra konton så räknas din aktiva handling som ett samtycke på att dina personuppgifter får förekomma på kontot och inlägget, till exempel i form av länk till din profil. Samma sak gäller om du skickar privata meddelanden till oss. 

Enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, ska vi värna om din integritet och skydda dina personuppgifter. Du har bland annat rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade. Om du inte vill att dina personuppgifter ska finnas på våra sociala medier och du själv inte kan ta bort dem, ta kontakt med oss och berätta i vilket inlägg de finns.

Det är möjligt att dela våra inlägg på sociala medier. I sådant fall har vi inte kontroll över vad som skrivs i delningen, och kan inte heller ändra eller radera i en delning. Även Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn lagrar dina personuppgifter på olika sätt. Vi har ingen kontroll över hur dessa företag lagrar dina uppgifter.

Viktigt att veta när du pratar med oss på sociala medier

 • Skicka inte känslig information via våra sociala medier.
 • Det som skrivs på vår tidslinje eller skickas som meddelande till oss blir allmänna handlingar. 
 • Det du skriver i våra sociala medier överförs alltid till tredje part (det vill säga det företag eller den organisation som driver det sociala mediet). Ofta innebär detta att dina personuppgifter överförs till USA.
 • Allmänna synpunkter hänvisar vi till vår e-tjänst för synpunktshantering 

 • Medborgarförslag kan lämnas via vår e-tjänst eller blankett