Kontakt

Maria Amér
Smittskyddsläkare
Telefon: 0498-26 82 49
E-post: maria.amer@gotland.se

Imke Edsbagge
Smittskyddssjuksköterska 
Telefon: 0498-26 80 47
E-post: imke.edsbagge@gotland.se

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör 
Telefon: 0498-26 86 75
E-post: susanne.gustafsson@gotland.se 

Myndighetsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på hand som rengörs med handsprit (Mostphoto)

Smittskydd/Vårdhygien Gotland

Smittskyddsenhetens uppgift är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Våra arbetsuppgifter regleras i smittskyddslagen. 

Information angående det nya Coronaviruset 2019 – nCoV, se länk i vänsterkanten.

Vårdhygien Gotland arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare samt vårdpersonal.
 
Vi står till förfogande för att ge råd och stöd till sjukvårdspersonal, andra myndigheter och allmänheten.

Smittskyddsenheten - uppdragsbeskrivning

Vårdhygien – uppdragsbeskrivning