Kontakt

Kontakt vid frågor om smittskydd:

smittskydd@gotland.se 

Kontakt vid frågor om vårdhygien:

vardhygien@gotland.se 

Maria Amér
Smittskyddsläkare/hygienläkare
maria.amer@gotland.se
0498-26 82 49

Imke Edsbagge
Hygiensköterska
imke.edsbagge@gotland.se 
0498-26 80 47

Helene Lag Lundgren
Smittskyddssköterska
helene.lag-lundgren@gotland.se
0498-20 35 06

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör
susanne.gustafsson@gotland.se
0498-26 86 75

Myndighetsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Genom att tvätta händerna ofta och hålla avstånd minskar du risken för smittspridning av covid-19 (Foto: Mostphotos)

Smittskydd/Vårdhygien Gotland

Smittskyddsenhetens uppgift är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Våra arbetsuppgifter regleras i smittskyddslagen.

Länk till regionens samlade information om covid-19

Aktuellt från Smittskydd och Vårdhygien

Covid-19  - smittspårning och source control 

Från den 1 april är covid‐19 omklassad i smittskyddslagen från en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom till en anmälningspliktig sjukdom. Den är även fortsatt smittspårningspliktig inom vård och omsorg. Detta innebär att vårdenheter som har misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 hos patienter, brukare eller personal ska provta och smittspåra enligt rutin STY-27813 Covid-19 - Vägledning för provtagning och smittspårning inom vård och omsorg.

För att minska risken för smitta så rekommenderas att personal inom vård och omsorg använder munskydd som source control, enlig rutin STY-22531 Covid - Munskydd som source control.

 

 

Smittskydd - uppdragsbeskrivning

Vårdhygien – uppdragsbeskrivning