Kontakt

Kontakt vid frågor om smittskydd:

smittskydd@gotland.se 

Kontakt vid frågor om vårdhygien:

vardhygien@gotland.se 

 

Maria Amér
Smittskyddsläkare/hygienläkare
maria.amer@gotland.se
0498-26 82 49

Imke Edsbagge
Smittskyddssköterska/hygiensköterska
imke.edsbagge@gotland.se 
0498-26 80 47

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör
susanne.gustafsson@gotland.se
0498-26 86 75

Myndighetsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Genom att tvätta händerna ofta och hålla avstånd minskar du risken för smittspridning av covid-19 (Foto: Mostphotos)

Smittskydd/Vårdhygien Gotland

Smittskyddsenhetens uppgift är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Våra arbetsuppgifter regleras i smittskyddslagen.

Länk till regionens samlade information om covid-19

 

Aktuellt från Smittskydd och Vårdhygien

Nu finns ett nytt nummer av INES här


16 juni 2022: Covid-19  - smittspårning och source control 

Från den 1 april är covid‐19 omklassad i smittskyddslagen från en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom till en anmälningspliktig sjukdom. Den är även fortsatt smittspårningspliktig inom vård och omsorg. Detta innebär att även fortsättningsvis ska vårdenheter som har misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 hos patienter, brukare eller personal provta och smittspåra enligt rutin STY-27813 Covid-19 - Vägledning för provtagning och smittspårning inom vård och omsorg.

Pandemin med covid‐19 är inte över. Den epidemiologiska situationen kommer att fortsätta variera över tid och vi behöver vara förberedda på en ökad smittspridning inför kommande höst och vinter. För att minska risken för allvarlig sjukdom och död så är det viktigt att fortsätta att vaccinera mot covid-19. Folkhälsomyndigheten har nyligen beslutat om rekommendationer om en påfyllnadsdos vaccin inför höst‐ och vintersäsongen för alla som är 65 år och äldre, samt personer i riskgrupp från 18 års ålder. 

From den 1 juni så upphörde den allmänna rekommendationen om munskydd som source control. Vid utbrott på en enhet kan det vara aktuellt att tillfälligt återinföra source control inom vård och omsorg, enligt rutin STY-22531 Covid - Munskydd som source control.

 

9 maj 2022: Fläktar och AC i vårdmiljö

Om Smittskyddsenheten

Vårdhygien – uppdragsbeskrivning