Kontakt

Kontakt vid frågor om smittskydd:

smittskydd@gotland.se 

Kontakt vid frågor om vårdhygien:

vardhygien@gotland.se 

Maria Amér
Smittskyddsläkare
maria.amer@gotland.se
0498-26 82 49

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör 
susanne.gustafsson@gotland.se
0498-26 86 75

Myndighetsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Genom att tvätta händerna ofta och hålla avstånd minskar du risken för smittspridning av covid-19 (Foto: Mostphotos)

Smittskydd/Vårdhygien Gotland

Smittskyddsenhetens uppgift är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Våra arbetsuppgifter regleras i smittskyddslagen.

Länk till regionens samlade information om covid-19

Aktuellt från Smittskydd och Vårdhygien

Uppdaterat 26/1-2022: Covid-antigentest i samband med screening rutin HSF

Rutinen STY- 22744 angående användning av antigentester i samband med screening har uppdaterats ytterligare sedan den 22/1:
Dessutom är flödesguiden uppdaterad med nuvarande provtagningsindikationer och karantänsregler:

Vårdhygien får en egen e-brevlåda från och med den 20 januari 2022:

För att förtydliga när frågor handlar om vårdhygien så finns nu en särskild mailadress vardhygien@gotland.se. Den bevakas i första hand av vårdhygiensjuksköterskorna Imke Edsbagge (fokus hälsa/sjukvård) och Anna Florén (fokus vård/omsorg).

20 januari 2022: Använd munskydd under hela arbetspasset

Samtidigt vill vi passa på och påminna om betydelsen att använda munskydd under hela arbetspasset för alla som arbetar i verksamheter där känsliga personer vistas under pågående pandemi, och gäller inom HSF och SOF. 
 
Vad som gäller för personal, patienter och besökare
Står på den här webbplatsen som du befinner dig på nu. 
 
En tydlig informationsskylt om hur man använder munskydd finns här
 
Därför används ordet "rekommendation" 
En del upplever det som otydligt att det uttrycks att det är en rekommendation att använda munskydd. Förklaringen är att rekommendation är det ord som används av en myndighet där informationen ändras med kort varsel. De rekommendationer som utfärdas från smittskydd bygger på vetenskap eller den bästa tillgängliga kunskapen och ska i normalfallet följas. 
 
För den som vill veta mer om lagar, förordningar, föreskrifter och rekommendationer kan läsa här:
 

På grund av en ökad smittspridning rekommenderas följande från och med den 4 januari 2022: 

Personal: Munskydd rekommenderas kontinuerligt under hela arbetspasset i alla vård- och omsorgslokaler. I situationer där användning av munskydd inte är möjligt (t.ex. vid lunch- eller kafferast) är det viktigt att undvika trängsel. 

Patienter: Munskydd rekommenderas i alla öppenvårdens vård- och omsorgslokaler, om det inte finns medicinska hinder. Patienter som är inskrivna inom slutenvården rekommenderas att använda munskydd utanför vårdrummet, om det inte finns medicinska hinder. 

Besökare: Munskydd rekommenderas när avstånd inte kan upprätthållas. Det gäller i alla vård- och omsorgslokaler.

 

Övriga viktiga åtgärder för att skydda mot smittspridning av Covid-19 i vård och omsorg:

• Undvik trängsel i alla situationer (t.ex i omklädningsrum, gemensamma utrymmen, på möten, i fikarum, vid överrapportering och ronder).

• Fortsatt god följsamhet till basala hygienrutiner och grundläggande vårdhygieniska rutiner inklusive korrekt användning av munskydd.

• Stanna hemma vid symtom samt ta prov för covid-19 enligt gällande rekommendation.

• Vid vård av misstänkt eller konstaterad covid-19 ska skyddsutrustning användas enligt rutin.

• Vaccination mot covid-19, enligt gällande rekommendation.

 

Provtagning vid flytt till SÄBO samt efter vårdtid på sjukhus återinförs

Om Smittskyddsenheten

Vårdhygien – uppdragsbeskrivning