Kontakt

Anso Norling
Slöjd- och formutvecklare
Telefon: 0498-29 27 37, 0707-57 46 59
E-post: anso.norling@gotlandsmuseum.se

Annica Doms
Slöjd- och formutvecklare
Telefon: 070-49 26 034
E-post: annica.doms@gotlandsmuseum.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Slöjd- och formkonsulenter

Slöjd- och formutvecklare

Slöjd- och formutvecklarna arbetar för att slöjden ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren. En viktig del är att förmedla kunskap till barn och unga bland annat genom att utbilda handledare och pedagoger inom slöjdområdet.

Slöjd- och formutvecklarna arbetar med området inom frågor som rör kulturarv, kunskapsöverföring och näringsfrågor. Viktiga målgrupper är barn och unga, en slöjdintresserad allmänhet samt näringsidkare inom slöjd, konsthantverk och design. Utvecklarna arbetar ofta med olika teman som mynnar ut i kurser, utställningar eller längre fortbildningar. De bedriver också fördjupningsarbete inom kulturarvsområdet slöjd och ambitionen är att göra glädjen, lusten och kunskapen om slöjd mer tillgängligt.

Slöjd- och formutvecklarna initierar och leder ofta projekt för att utveckla och förnya slöjden i vår samtid. Det kan vara projekt i samarbete med formgivare och slöjdare, projekt i samarbete med andra län eller länder, projekt inom området hantverksaktivism eller hållbarhet. 

Slöjd- och formutvecklarna har Gotlands Museum som sin huvudman.
Länk till Gotlands Museum >>> 

Det finns två slöjd- och formutvecklartjänster. Båda tjänsterna är på 50 procent. 

Anso Norling

Anso Norling har ett brett nätverk som innefattar både fritidsslöjdare och yrkesverksamma slöjdare och hantverkare. Inom tjänsten förmedlas kunskap om material, redskap och slöjdtekniker. Samarbetspartnerna är många, till exempel skolor, studieförbund, museer, enskilda slöjdare, konstnärer och formgivare, hembygdsföreningar, Textil Gotland, Gotlands vävare samt myndigheter och näringsliv.

Annica Doms

Annica Doms är utbildad industridesigner vid Luleå tekniska universitet och innehar den andra tjänsten som slöjd- och formutvecklare. Området slöjd är ett tvärvetenskapligt fält, som förutom själva hantverkskunskapen även rymmer kulturhistoria, mångfaldsfrågor och pedagogik. Området är också en plattform för näringsutveckling inom kulturhantverk för både varor och tjänster.