Kontakt

Anso Norling
Regional slöjd- och formkonsulent
Telefon: 0498-29 27 37, 070-757 46 59
E-post: anso.norling@hemslojd.org

Frode Falkenhaug
Regional slöjd- och formkonsulent
Telefon: 0498-29 27 36, 070-492 60 34
E-post: frode.falkenhaug@hemslojd.org

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Slöjd- och formkonsulenter

Slöjd- och formkonsulenter

Slöjd- och formkonsulenterna arbetar för att slöjden ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren. En viktig del är att förmedla kunskap till barn och unga bland annat genom att utbilda handledare och pedagoger inom slöjdområdet.

Slöjd- och formkonsulenterna arbetar med utvecklande perspektiv inom frågor som rör kulturarv, kunskapsöverföring och näringsfrågor. Viktiga målgrupper är barn och unga, en slöjdintresserad allmänhet samt näringsidkare inom slöjd, konsthantverk och design. Konsulenterna arbetar ofta med olika teman som mynnar ut i kurser, utställningar eller längre fortbildningar. De bedriver också fördjupningsarbete inom kulturarvsområdet slöjd och ambitionen är att göra glädjen, lusten och kunskapen om slöjd mer tillgängligt.

Slöjd- och formkonsulenterna initierar och leder ofta projekt för att utveckla och förnya slöjden i vår samtid. Det kan vara projekt i samarbete med formgivare och slöjdare, projekt i samarbete med andra län eller länder, projekt inom området hantverksaktivism eller hållbarhet. 

Slöjd- och formkonsulenterna har Gotlands Museum som sin huvudman och har sitt kontor på Gotlands Konstmuseum.
Länk till Gotlands Museum >>>

Mjukslöjd

Här riktar sig arbetet till både fritidsslöjdare och yrkesverksamma slöjdare och hantverkare. Man förmedlar kunskap om material, redskap och slöjdtekniker och har ett brett nätverk. Samarbetspartnerna är många, till exempel skolor, studieförbund, museer, enskilda slöjdare, konstnärer och formgivare, hembygdsföreningar, Textil Gotland, Gotlands vävare samt myndigheter och näringsliv.

Konsulenttjänsten är på 75% och innehas av Anso Norling.

Hårdslöjd

Här främjas slöjd, konsthantverk och design inom materialområden såsom trä, smide, sten, betong, keramik och glas. Området slöjd är ett tvärvetenskapligt fält, som förutom själva hantverkskunskapen även rymmer kulturhistoria, mångfaldsfrågor och pedagogik. Området är också en plattform för näringsutveckling inom kulturhantverk för både varor och tjänster.

Konsulenttjänsten är på 100% och innehas av Frode Falkenhaug.