Kontakt

 

Besöksadress: 
Östervallagatan 12-24,
 Slite

Postadress:
Slite förskola
Östervallagatan 12-24

624 48 Slite

Expeditionen Solklintsskolan
Madeleine Lindstedt
tel. 0498-20 44 70

Rektor:
Marianne Gustafsson
tfn: 0498-20 35 34
E-post: marianne.gustafsson01@gotland.se

Avdelningarna
Lammet:           070-083 26 02
Igelkotten:        073-765 83 81
Russet:              070-083 28 38
Rabbisen:         070-083 28 39


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Slite förskola

Välkommen till Slite Förskola

Slite Förskola ligger Solklintsskolans lokaler - mitt i Slite.

Förskolans lokaler är stora och rymliga med gott om utrymme både för lek och spännande aktiviteter.

Nytt för i år är att vi har skapat ett kreativt centrum mitt i förskolan- som barnen döpt till PADDA. Här kommer barn och pedagoger ägna sig åt skapande, kommunikation, drama, musik och hållbarhet. Vi har ett stort rum för utforskande med stöd av digitala verktyg som t ex green screen.

Förskolan har 2 fina gårdar för utomhuslek.  I förskolans närområde finns allt vi kan önska; hav, skog, parker, idrottscenter, ishall,  tätortsmiljö, en stor spännande skolgård och bibliotek.

Vi använder dessa fantastiska omgivningar så mycket som möjligt i vår förskoleverksamhet.

 

 

 


 

Hitta direkt