Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare och elever i Kräklingbo skola

Välja skola

Region Gotland tillämpar fritt skolval i mån av plats. Alla vårdnadshavare och barn har rätt att välja eller byta skola oavsett vilket skolår eller skola man går i.

Du som har barn som ska börja förskoleklass ska göra ett aktivt skolval oavsett om du önskar den kommunala hemskolan eller någon annan skola. 

Skolvalsperioden är i första hand 15 januari - 5 februari, men ett skolval kan även göras under annan dela av året. Att ha ett bestämt slutdatum för skolvalet underlättar planering av verksamheten och sammansättningen av klasser/grupper och samordningen mellan grundskolorna.

Skolvalet kan göras tidigast från september det år barnet fyller tre år. Målsättningen är att så långt som möjligt tillfredsställa vårdnadshavares och elevers önskemål. Samtidigt finns en gräns för hur många elever en skola kan ta emot.

Hur går skolvalet till?

Skolvalet till förskoleklass och grundskolan i Region Gotlands regi görs digitalt. Du loggar in via e-legitimation och mobilt bank-ID, Nordea och Telia.

Länk till inloggningssidan

Är det svårt att logga in?

Använder du e-legitimation och får problem med att logga in försök att logga in igen. Om inloggningen misslyckas kan det bero på att din webbläsare är av en äldre version. Ta kontakt med berörd leverantör för att få e-legitimation eller för att förnya ditt certifikat. 

Om det inte fungerar att göra skolvalet med e-legitimation - gå tillbaka till startsidan och välj NEJ på frågan om att göra skolvalet via e-legitimation. Du kommer då till ett webbformulär som du kan fylla i och skicka in digitalt. 

Vill du välja en fristående skola?

Val till fristående (icke kommunal) förskoleklass och grundskola görs direkt till respektive skola, som har egen kö och antagning.

Kontaktinformation till fristående skolor

Boende i området har förtur

Alla inom upptagningsområdet och som önskar sin kommunala hemskola har förtur till skolplacering där. Därefter erbjuds lediga platser till andra sökande utanför upptagningsområdet. 

Du kan samtidigt ansöka om fritidshemsplats

I samband med skolvalet till förskoleklass kan du även ansökan om plats på fritidshem. I regel erbjuds man plats på det fritidshem på den grundskola barnet har sin undervisning på.
 

Beslut om skolplacering

Efter den 5 februari sker en antagningsprocess utifrån följande kriterier i turordning:

  • Placering i hemskola (alla i boendeområdet som valt sin hemskola eller som inte gjort ett aktivt val)
  • Ansökningsdatum

Besked om skolplacering skickas ut under mars/april eller i god tid innan skolstart om skolvalet gjorts vid annan tidpunkt än 15 januari - 5 februari. 

Beslutet kan inte överklagas i sak. Du kan dock överklaga om du anser att handläggningen inte gått rätt till. Överklagandet ställer du till förvaltningsrätten, men det ska lämnas in det till:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland
621 81 Visby

Ingen skolskjuts vid val av annan skola än hemskolan

Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller går i annan kommuns grundskola. Elever som inte är berättigad till skolskjuts kan få åka med i skolskjutsen i mån av plats och måste då ta sig till befintlig hållplats. 

Läs mer under rubriken Skolskjuts

Ansöka om byte av skola

Om du vill göra ett byte/skolval till någon av våra kommunala grundskolor, så gör du precis som vid valet till förskoleklass. Det vill säga via samma system.  Alla skolbyten sker i mån av plats.