Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Tf chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Karl-Erik Söderberg
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: karl-erik.soderberg@gotland.se
 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pågående utvecklingsarbeten

PRIO

PRIO är ett nationellt utvecklingsarbete som handlar att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Hittills har fler än 35 kommuner påbörjat arbetet med PRIO.

Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare.
  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Läs mer

Nyanländas lärande

Gotland är en av de kommuner som Skolverket samarbetar med kring nyanländas lärande. Förbättringsarbetet handlar om genomföra olika slags insatser för att stärka och stödja huvudmän som tagit emot många nyanlända elever.

Läs mer

Tillgängliga lärmiljöer

Region Gotland genomför just nu en genomgripande satsning på att tillgängliggöra utbildningen för alla elever. Bland annat genom att göra anpassningar av lärmiljön. Projektet handlar i grunden om att stödja förskola, grundskola och gymnasieskola i arbetet med att ge alla elever en likvärdig utbildning. 

Läs mer

Hälsofrämjande skolutveckling

Hälsa och lärande går hand i hand. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för hälsofrämjande arbete inom förskola och skola. Barn och elever ska ges kunskaper om hälsosamma levnadsvanor och erbjudas en hälsofrämjande miljö. 

Läs mer

Förstelärare och lektorer

Titeln förstelärare är regeringens satsning på karriärtjänster inom skolan, som Region Gotland söker statsbidrag för från Skolverket. Under perioden 2016-2018 har vi 78 förstelärare inom grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning samt skolutvecklingsprojektet PRIO. Våra förstelärare ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för Gotlands elever. Som förstelärare fortsätter man att undervisa, men ska också ha fokus på det pedagogiska utvecklingsarbetet så att kvaliteten i undervisningen på skolan förbättras. Uppdraget som förstelärare är ett tidsbegränsat förordnade på två år.

Tre lektorat finns inrättade inom gymnasieskolan inom ämnesområdet geografi, biologi och svenska. Lektoraten har tydligt uppdrag att utveckla uppdraget och kring forskning.

Förnyelsepriset

Under årens lopp har vårt utvecklingsarbete i verksamheterna nominerats och prisats under regionens Förnyelsedag. Bland annat har bidragen handlat om läsutveckling, byggandet av hälsosam ljudmiljö, utvecklandet av en matematikapplikation, arbetet med likabehandling och värdegrund m.m.  Läs mer

Sidan uppdaterad: 25 april 2018
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?