Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolskjuts på Gotland 

Om du har barn i förskoleklass eller grundskola som har långt mellan skolan och hemmet, kan ditt barn ha rätt till skolskjuts. 

Elever har rätt till skolskjuts om de bor inom respektive skolas upptagningsområde.  Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget och du behöver därför söka inför varje läsår. Detta gäller även resor vid växelvis boende eller barn som fått skolskjuts på grund av särskilda skäl. Elever i särskola/anpassad grundskola samt tal- och språkklasser är undantagna från kravet att ansöka inför varje nytt läsår.

Skolskjuts kan bara beviljas till och från skolan i anslutning till start och sluttider på skoldagen. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet.

Om du väljer en annan skola än den som Region Gotland tilldelat ditt barn, är det inte självklart att få skolskjuts. Skolskjuts kan bara erbjudas om eleven haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola och om kostnaden för kommunen inte blir högre för resan till den valda skolan.