Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolans rutiner och hantering – corona

Under coronapandemin har skolorna på alla nivåer i regionen anpassat sina verksamheter för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Här hittar du information om hur förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildningar i regionen anpassats och vad som gäller inom respektive verksamhet.

Aktuell information inför skolavslutning och studentexamen 

Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan bör undvikas, enligt Folkhälsomyndigheten. Detta gäller även avslutningar för övriga årskurser.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

Skolavslutningarna i den kommunala grundskolan och avslutningar på kommunala förskolor sker enligt samma rutin som år 2020. Det vill säga med utan anhöriga på plats för att undvika smittspridning. 

Studentavslutningen på gymnasiet kommer att ske enligt särskild rutin planerad tillsammans med smittskyddsenheten och polismyndigheten. Läs mer på studentsidan

Skolklasser får inte förekomma på lastbilsflak eller liknande. Transportstyrelsen beviljar inte dispens för detta.

Läs mer om rutiner för de olika verksamheterna: