Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolans rutiner och hantering – corona

Under coronapandemin har skolorna på alla nivåer i regionen anpassat sina verksamheter för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Här hittar du information om hur förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildningar i regionen anpassats och vad som gäller inom respektive verksamhet.

Läs mer om rutiner för de olika verksamheterna: