Kontakt

Skolbibliotekssamordnare
Monica Samuelsson
Tfn: 0498-26 94 09
Mobil: 0704-477900
E-post: monica.samuelsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolbibliotekssamordning på Gotland

I skolbiblioteket ska eleverna grundlägga en vana att själva söka kunskap och upplevelser. Det ska vara naturligt att söka sig dit och därmed tillägna sig ett förhållningssätt som får betydelse för hela livet. Därför måste mediabeståndet vara aktuellt och fräscht. Detta kan vi hjälpa till med.
 

Från och med vårterminen 2018 upphör boklådeutlåningen. Lådorna med böcker kommer att fördelas mellan de kommunala grundskolorna, proportionellt efter elevantal. För mer information kontakta Monica Samuelsson, telefon: 26 94 09.