Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Heléne Engström Danielsson
Tel: 0498-20 36 71
E-post: helene.engstrom-danielsson@edu.gotland.se

Programansvarig
Kristoffer Ekermark
E-post: kristoffer.ekermark@edu.gotland.se 

Rektor
Ulrika Westin
Tel: 0498-26 95 30

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjöfartsutbildningen (SF)

Vill du ha ett arbete där du kan få chansen att se världen? Då ska du söka sjöfartsutbildningen. 

 Just nu är det stor brist på sjöfolk och du kan efter din utbildning välja att jobba i närområdet eller söka dig till fartyg runt om i världen. Efter utbildningen har du behörighet att arbeta som matros eller motorman. Elever från hela landet kan söka Wisbygymnasiets sjöfartsutbildning. Efter studenten kan du vidareutbilda dig till sjökapten eller sjöingenjör. 

Om utbildningen 
Du väljer någon av inriktningarna däck eller maskin. Första året ligger tyngdpunkten på säkerhetsutbildning. Du får de kunskaper som krävs för att ingå i säkerhetsbesättningen ombord på fartyg. Bland annat får du lära dig brandskydd, sjukvård och hur man evakuerar fartyg för att kunna agera vid nödsituationer ombord. Under det andra och tredje året utvecklar du yrkeskunskaper för att kunna arbeta som matros eller motorman. Under det tredje året får du utbildning inom de lägsta befälsbehörigheterna utifrån vald inriktning.  

Däck 
Inriktningen ska ge kunskaper om drift och underhåll inom fartygets däcksavdelning. Inriktningen kan till exempel leda till ett arbete som matros.  

Maskin
Inriktningen ger kunskaper om drift och underhåll av fartygets maskinavdelning. Inriktningen kan till exempel leda till ett arbete som motorman. 

Poängplan SF

Individuellt val

Behörigheter och certifikat  
För att få arbeta till sjöss krävs olika certifikat och behörigheter - intyg som visar att man är behörig för sin befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal. Du blir behörig efter att fått godkänt i ett antal kurser och genomfört godkänd APL. Efter examen kan du ansöka om nödvändiga certifikat och behörighet hos Transportstyrelsen, som tar ut en avgift för detta.

Mer om kraven i Behörighetsguiden

Hälsokrav finns 
Du måste ha ett gott hälsotillstånd och klara de syn- och hörselkrav som ställs för att få arbeta till sjöss. Vid känd synnedsättning är det obligatoriskt med ett glasögonrecept från optiker som inte är äldre än tre månader. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer: www.transportstyrelsen.se  

Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen omfattar minst 15 veckor på ett handelsfartyg. Skolan samarbetar med Rederi AB Gotland och Destination Gotland. Man genomför även APL fyra veckor på andra fartyg än destination Gotland i årskurs tre. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad. 

Efter gymnasiet 
Du kan börja söka jobb direkt efter utbildningen eller söka vidare till sjöfartshögskolorna. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Från och med läsåret 2023/24 erhålls grundläggande behörighet på samtliga program. Det kan komma att påverka utbildningens omfattning och kursutbud. 

 

Eleverna berättar om programmet

Följ Sjöfartsutbildningen på Instagram