Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Heléne Engström Danielsson
Tel: 0498-20 36 71
E-post: helene.engstrom-danielsson@gotland.se

Programsamordnare
Bo Nordahl
Tel: 073-765 86 76
E-post: bo.nordahl@gotland.se 

Biträdande rektor
Ulrika Westin
Tel: 0498-26 95 30

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjöfartsutbildningen

Vill du jobba till sjöss på ett handelsfartyg? Då ska du söka sjöfartsutbildningen. Efter utbildningen har du behörighet att jobba som matros eller motorman. Elever från hela landet kan söka till denna utbildning, som kan leda till att du vidareutbildar dig till sjökapten eller sjöingenjör. 

Om utbildningen 
Du väljer någon av inriktningarna däck eller maskin. Första året ligger tyngdpunkten på säkerhetsutbildning. Du får de kunskaper som krävs för att ingå i säkerhetsbesättningen ombord på fartyg. Bland annat får du lära dig brandskydd, sjukvård och hur man evakuerar fartyg för att kunna agera vid nödsituationer ombord. Under det andra och tredje året utvecklar du yrkeskunskaper för att kunna arbeta som matros eller motorman. Under det tredje året får du utbildning inom de lägsta befälsbehörigheterna utifrån vald inriktning.

Behörigheter och certifikat

För att få arbeta till sjöss krävs olika certifikat och behörigheter – intyg som visar att man är behörig för sin befattning som lättmatros eller vaktgående maskinpersonal. Du blir behörig efter att fått godkänt i ett antal kurser och genomfört godkänd apl. Efter examen kan du ansöka om nödvändiga certifikat och behörighet hos Transportstyrelsen, som tar ut en avgift för detta. Du kan läsa mer om kraven i behörighetsguiden på Transportstyrelsens hemsida
 

Hälsokrav finns
Du måste ha ett gott hälsotillstånd och klara de syn- och hörselkrav som ställs för att få arbeta till sjöss. Vid känd synnedsättning är det obligatoriskt med ett glasögonrecept från optiker som inte är äldre än tre månader. Du kan läsa mer på Transportstyrelsens hemsida

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen omfattar minst 15 veckor på ett handelsfartyg. Skolan samarbetar med Rederi AB Gotland och Destination Gotland. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad.

Efter gymnasiet
Du kan börja söka jobb direkt efter utbildningen eller söka vidare till sjöfartshögskolorna. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Läser du svenska 2 och 3 på det individuella valet får du grundläggande högskolebehörighet.

 

Följ Sjöfartsutbildningen på Instagram

wisbygymnasiet_sf 

Eleverna berättar om programmet