Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg folkhälsa och välfärd
Telefon: 0498-26 90 29
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Självmordsförebyggande arbete

Här finns information om var du kan få stöd vid psykisk ohälsa och självmordstankar. Du hittar även fakta och stödmaterial för förebyggande av självmord.

Självmord är ett folkhälsoproblem som behöver förebyggas. Inom Region Gotland har regionfullmäktige antagit ett program för självmordsförebyggande arbete med strategier för åren 2015-2018.
 

Program för självmordsförebyggande arbete Region Gotland  

Uppföljning och statistik Gotland

Handlingsplan för psykisk hälsa - Region Gotland 
 

En av strategierna i programmet är att öka kunskapen i befolkningen, om psykisk hälsa och förebyggande av självmord.

Utbildningstillfällen/samlingar kring psykisk hälsa eller förebyggande av självmord

 

AKTUELLT

Rutindokument är framtaget som beskriver olika verksamheters arbete, på Gotland vid kontakt med självmordsnära personer. Dokumentet är till som stöd för medarbetare inom exempelvis primärvård, psykiatri, öppenvård på lasarettet, akutmottagning, ambulans, räddningstjänst, socialtjänst, polis, barn- och elevhälsa och personer som arbetar med krisstöd inom till exempel sjukhuskyrkan.

Länk till rutindokument Suicidalitet- arbete inom olika verksamheter på Gotland

Sammanställning är nu gjord av Region Gotlands självmordsförebyggande arbete fram till och med första halvåret 2018.

Länk till uppföljning av självmordsförebyggande arbetet i Region Gotland

Första hjälpen till psykisk hälsa

Ideella organisationer

Anhörigas riksförbund

Organisation som tödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

 

Autism- och aspergerförbundet

Förening för personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

 

Bipolarna

Webbplats med information och forum för personer med bipolär sjukdom.

 

Frisk och fri

Förening som erbjuder stöd och hjälp för personer med ätstörningar och deras närstående.

 

Föreningen SHEDO

Sprider kunskap om ätstörningar och självskadebeteende och ger stöd åt drabbade och närstående.

 

Kuling

Mötesplats på nätet för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt.

 

Livlinan

En sajt för unga som lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

 

Maskrosbarn

Förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka.

 

Mind – för psykisk hälsa

Förening dom sprider kunskap om psykisk hälsa och har stödjande verksamhet med bland annat telefonlinjer.

 

Nationell samverkan för psykisk hälsa - NSPH

Nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

 

Riksförbundet Attention

Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Riksförbundet Balans

För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och som närstående.

 

Riksförbundet för social och mental hälsa – RSMH

Organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa och deras närstående.

 

Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd – SPES

Organisation för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

 

Riksförbundet Ungdom för Social hälsa – RUS

Förening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala problem.

 

SamArbete för Människor i Sorg - SAMS

Olika föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner.

 

Samverkan mot våld

Flera olika ideella organisationer som arbetar mot våld i nära relationer.

 

Schizofreniförbundet

Förbund för personer med schizofreni eller liknande psykoser.

 

Suicide Zero

Organisationens för att öka kunskapen och bilda opinion kring suicid.

 

Svenska OCD-förbundet

Förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

 

Svenska ångestsyndromsällskapet

Stödförening för personer med ångestsjukdomar och deras närstående.

 

Trygga Barnen

Stiftelse som stöttar barn och unga (7-25 år) i hem med missbruks-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

 

Tjejjouren

Portal där du som definierar dig som tjej kan få kontakt med någon av landets tjejjourer.

 

Tjejzonen

Erbjuder stöd via chatt, mejl, samtal och storasystrar.

 

  

Hot och våld i nära relationer

www.gotland.se/relationsfrid Region Gotlands sida om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Sidan uppdaterad: 6 november 2018
Ansvarig för sidan: Veronica Hermann

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?