Kontakt

Elisabeth Jonsson Höök, samverkansledare barn och unga
Telefon: 0498-26 94 23
E-post: elisabeth.jonsson-hook@gotland.se

Cecilia Krook, samverkansledare vuxna och äldre
Telefon: 0498-26 91 52
E-post: cecilia.krook@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samordnad individuell plan - SIP

Om en person har kontakt med både sjukvård och socialtjänst och samordning behövs har verksamheterna en skyldighet att ta initiativ till en samordnad individuell plan (SIP). Arbetet kan även starta med att individen själv ber om att få en SIP.

När det gäller barn och unga kan också skolverksamheter vara med och på Gotland har vi bestämt att skolan även kan initiera till en SIP.

Tillsammans med personen identifieras de aktörer som behövs i samverkan. Därefter hålls ett SIP-möte där en samordnad plan upprättas. Syftet med mötet är att få en gemensam helhetsbild, klargöra personens resurser, behov, aktuella insatser samt målet med de olika insatserna

Här har vi samlat information, blanketter och annat material kring SIP. Det är uppdelat för olika åldersgrupper. Överst finns en utbildningsfilm om SIP.