Kontakt

Eva Elisdotter, biträdande rektor
E-post: eva.elisdotter@gotland.se
Tel: 0498-203620

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Utbildning i svenska för invandrare ger också språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar.

Vem får läsa sfi på Gotland?

Den som saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge, är folkbokförd på Gotland och är minst 20 år, får läsa sfi hos oss. Ta med dig legitimation eller pass.

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz behöver du inte vara folkbokförd. Det räcker att du har uppehållsrätt, är bosatt på Gotland och kan styrka ditt medborgarskap med pass eller nationellt id-kort.


När kan man börja och vad kostar det?
All undervisning på sfi är gratis men du har inte rätt till studiemedel.

Starter hösten 2020 är:

17 augusti, med sista ansökan den 3 juli.

14 september, med sista ansökan den 30 augusti.

12 oktober, med sista ansökan den 27 september.

16 november, med sista ansökan den 1 november.


Lektionstider för dagkurserna:

Måndagar kl. 08.00-12.00

Tisdagar kl. 08.00-9.45

Onsdagar kl. 12.30-15.45

Torsdagar kl. 08.00-12.00

Fredagar kl. 08.00-12.00


Flexkurs på SFI

Om du arbetar eller har andra aktiviteter dagtid kan du välja att studera på distans i Flexkursen. Kurser erbjuds på B-, C- och D-nivå.

Om du är nybörjare i svenska språket går du en introduktionskurs på fyra veckor på Vuxenutbildningen. Därefter studerar du på distans i din egen takt och följer en planering som bygger på dina behov av språkutveckling.

Det finns tre handlednings-/lektionstillfällen i veckan som du kan välja att delta: 

Måndagar kl. 17-20

Onsdagar kl. 13-16

Torsdagar kl. 9-12

 

Olika studievägar

Det finns tre olika studievägar i kursplanen för sfi.

Studieväg 1 – kurs A, B, C och D
Här går du som har mycket kort studiebakgrund. Även du som aldrig har gått i skola kan börja här.

Studieväg 2 -  kurs B, C och D
Här går du som har motsvarande grundskola eller längre utbildning från hemlandet.

Studieväg 3 -  kurs C och D
Här går du som en stor studievana, vill läsa i snabb takt och kan studera självständigt

I respektive kurs ingår ett antal examinerande uppgifter och dessutom, i kurs B, C och D, ett obligatoriskt nationellt slutprov.