Kontakt

Lena Bergstedt Karlsson, biträdande rektor, sfi
E-post: lena.bergstedt@gotland.se
Telefon: 0707-896025

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Utbildning i svenska för invandrare ger också språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar.

Vad gäller för att läsa sfi på Gotland?

Du är folkbokförd på Gotland eller har godkännande från annan kommun och saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Du är över 16 år.

Sfi erbjuds ukrainska medborgare

Regeringen har meddelat att man kommer att göra en ändring i den förordning som tidigare hindrat personer som befinner sig i Sverige under massflyktsdirektivet att studera sfi, utbildning i svenska för invandrare.

Vuxenutbildningen har därför beslutat att öppna upp ansökningen för ukrainska medborgare. Ny kursstart var sjätte vecka. 

Om du är EU/EES-medborgare gäller andra regler

För mer information läs på Skolverkets hemsida:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-sfi

När kan man börja och vad kostar det?

Undervisningen på sfi är gratis, men du har inte rätt till studiemedel.
 

Starter våren 2023:

 • 20 februari
  Sista ansökningsdag: 29 januari
 • 3 april
  Sista ansökningsdag: 12 mars
 • 15 maj
  Sista ansökningsdag: 23 april
 • 26 juni
  Sista ansökningsdag: 4 juni

Starter hösten 2023:

 • 28 augusti
  Sista ansökningsdag: 6 augusti

 • 9 oktober
  Sista ansökningsdag: 17 september

 • 20 november
  Sista ansökningsdag: 29 oktober

Starter 2024:

 • 8 januari
  Sista ansökningsdag 10 december 2023

Studera heltid dag

Heltidsstudier innebär cirka 30 timmars studier per vecka, varav 15-23 timmar är på plats i skolan.

Du som studerar inom ramen för lagen om sammanhållen utbildning är i etableringsprogrammet och har utbildningsplikt, och då gäller 23h/vecka för heltidsstudier. Det innebär att du efter introduktionskursen läser 15h SFI plus 8h övriga kurser, t ex uttalsträning och grundläggande matematik.

Studera flexibelt på dagtid

Om du arbetar eller har andra aktiviteter som gör att du inte kan studera på heltid kan vi erbjuda sfi flexkurs. På flexkursen erbjuds lektioner 15 timmar i veckan och du väljer själv när du kommer till skolan. Utöver lektioner erbjuds även tid och uppgifter i vårt Studietek. Kravet är att du kan studera i skolan minst 6 timmar varje vecka och kan studera självständigt.

Du som vill studera på flexkursen blir kontaktad av läraren för en intervju och en nivåbedömning innan du blir antagen till kursen.


Studera deltid kväll
Arbetar du dagtid finns kvällsundervisning för kurs C- och D.
Kurs C: måndag och onsdag 16.30–20.00
Kurs D: måndag och tisdag 16.30–20.00
Intro: tisdag 16.30–20.00

Du som söker till deltid kväll, kan bli kallad till en kartläggande intervju cirka två veckor före kursstart. Där du blir placerad i rätt kurs. 

Prövningar till Sfi

Du som till exempel lärt dig mycket svenska på egen hand eller gått en kurs för länge sedan, kan göra en prövning. Då ser du om du når målen för ett godkänt betyg i den kurs du gör prövningen för. En prövning består av flera olika delar och kostar 500kr. 

Kurs D: 6 mars
Kurs C: 7 mars
Kurs D: 11 maj
Kurs C: 15 maj

Nybörjare i svenska språket

Då går du först en introduktionskurs dagtid. Där görs en kartläggning av din tidigare studievana, som visar vilken kurs du ska studera i.

Olika studievägar

Det finns tre olika studievägar i kursplanen för sfi.

Studieväg 1 – kurs A, B, C och D

Här går du som har mycket kort studiebakgrund. Även du som aldrig har gått i skola kan börja här.

Studieväg 2 – kurs B, C och D

Här går du som har motsvarande grundskola eller längre utbildning från hemlandet.

Studieväg 3 – kurs C och D

Här går du som en stor studievana, vill läsa i snabb takt och kan studera självständigt

I respektive kurs ingår ett antal examinerande uppgifter och dessutom, i kurs B, C och D, ett obligatoriskt nationellt slutprov.