Kontakt

Eva Elisdotter, biträdande rektor
E-post: eva.elisdotter@gotland.se
Tel: 0498-203620

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Utbildning i svenska för invandrare ger också språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar.

Vem får läsa sfi på Gotland?

Den som saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge, är folkbokförd på Gotland och är minst 20 år, får läsa sfi hos oss. Ta med dig legitimation eller pass.

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz behöver du inte vara folkbokförd. Det räcker att du har uppehållsrätt, är bosatt på Gotland och kan styrka ditt medborgarskap med pass eller nationellt id-kort.

När kan man börja och vad kostar det?
 

Aktuella starter hösten 2019 är:

18/11 (sista ansökan 3/11)


Lektionstider för dagkurserna:

Måndagar kl 08.00-12.00

Tisdagar inga lektioner = självstudier

Onsdagar kl 08.00-14.00

Torsdagar kl 08.00-12.00

Fredagar kl 12.00- 15.00

All undervisning på sfi är gratis men du har inte rätt till studiemedel.


Kvällskurs på SFI

Aktuella starter hösten 2019 (i mån av plats) är:

18/11 (sista ansökan 3/11)

Du studerar i din egen takt och följer en planering som bygger på dina behov av språkutveckling.

Alla kurser erbjuds på respektive studieväg.


Lektionstider för kvällskurs:

Måndagar kl 16.00-20.00

Onsdagar kl 16.00-20.00

All undervisning på sfi är gratis men du har inte rätt till studiemedel.

Innan kursen startar kommer du att bli kallad till ett kartläggningssamtal.

Olika studievägar

Det finns tre olika studievägar i kursplanen för sfi.

Studieväg 1 – kurs A, B, C och D
Här går du som har mycket kort studiebakgrund. Även du som aldrig har gått i skola kan börja här.

Studieväg 2 -  kurs B, C och D
Här går du som har motsvarande grundskola eller längre utbildning från hemlandet.

Studieväg 3 -  kurs C och D
Här går du som en stor studievana, vill läsa i snabb takt och kan studera självständigt

I respektive kurs ingår ett antal examinerande uppgifter och dessutom, i kurs B, C och D, ett obligatoriskt nationellt slutprov.