Kontakt

Lena Bergstedt Karlsson, biträdande rektor, sfi
E-post: lena.bergstedt@gotland.se
Telefon: 0707-896025

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning i svenska för invandrare - sfi

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Utbildning i svenska för invandrare ger också språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar.

För att läsa sfi på Gotland ska du:

 • vara folkbokförd på Gotland
 • ha ett svenskt personnummer
 • sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.
 • vara minst 16 år. Är du mellan 16 och 19 år och inte har en gymnasieexamen ska du vända dig till gymnasieskolan.

För dig som är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz gäller andra regler. Du behöver inte ha ett personnummer eller vara folkbokförd men du ska ha uppehållsrätt, vara bosatt på Gotland och kunna styrka ditt medborgarskap med pass eller nationellt id-kort.

När kan man börja och vad kostar det?

Undervisningen på sfi är gratis för dig men du har inte rätt till studiemedel.

Starter våren 2023:

 • 20 februari
  Sista ansökningsdag: 29 januari
 • 3 april
  Sista ansökningsdag: 12 mars
 • 15 maj
  Sista ansökningsdag: 23 april
 • 26 juni
  Sista ansökningsdag: 4 juni

Heltid dag

Heltidsstudier innebär cirka 30 timmars studier per vecka, varav 15-23 timmar är på plats i skolan.

Deltid dag

Om du arbetar eller har andra aktiviteter dagtid kan du välja att studera färre timmar. Det erbjuds lektioner tisdagar mellan 12.15–16.15 och/eller fredagar 08.00–12.00. Kurser erbjuds på B-, C- och D-nivå. 

Du som ska studera på deltid kan bli kallad till en kartläggande intervju ca två veckor före kursstart. Där du blir placerad i rätt kurs. 

Deltid kväll

Arbetar du dagtid finns kvällsundervisning för kurs C- och D. 
Kurs C: måndag och onsdag 16.30–20.00
Kurs D: måndag och tisdag 16.30–20.00
Intro: tisdag 16.30–20.00

Du som söker till deltid kväll, kan bli kallad till en kartläggande intervju cirka två veckor före kursstart. Där du blir placerad i rätt kurs. 

Prövningar till sfi

Kurs D: 6 mars
Kurs C: 7 mars
Kurs D: 11 maj
Kurs C: 15 maj

Nybörjare i svenska språket

Då går du först en introduktionskurs dagtid. Där görs en kartläggning av din tidigare studievana, som visar vilken kurs du ska studera i.

Olika studievägar

Det finns tre olika studievägar i kursplanen för sfi.

Studieväg 1 – kurs A, B, C och D

Här går du som har mycket kort studiebakgrund. Även du som aldrig har gått i skola kan börja här.

Studieväg 2 – kurs B, C och D

Här går du som har motsvarande grundskola eller längre utbildning från hemlandet.

Studieväg 3 – kurs C och D

Här går du som en stor studievana, vill läsa i snabb takt och kan studera självständigt

I respektive kurs ingår ett antal examinerande uppgifter och dessutom, i kurs B, C och D, ett obligatoriskt nationellt slutprov.

Möjlighet att läsa SFI på dagtid finns även på Folkhögskolan i Hemse, se mer under Mer information.