2002-12-18 §§ 151 - 163

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6790
Kultur- och fritidsnämnden 2002-12-18
Plats:
Kultur- och fritidskontorets sammanträdesrum
Tid: 09.00-11.45
Närvaro
Beslutande
Tordten Gislestam, ordf. c
Margareta Persson, m
Björn Dahlström, c
Lars-Erik Benneck, m
Jan-Eric Granwald, gp
Michael Dahlström, s
Mona Magnusson, s

Närvarande, tjg ersättare
Dan Blomgren, s
Hamdi Özyurt, v

Närvarande, ej tjg ersättare
Waldemar Falck, fp
Arvo Keinonen, m
Lena Lind, mp
Anne-Marie Richardsson, c
Peter Melander, c
Övriga närvarande
Ulla Pettersson, förvaltningschef
Leif Ajpe, avdelningschef
Jan Alamo, bidragschef, tom § 158
Johnny Bjersander, avdelningschef, tom § 160
Olov Gibson, kultursekreterare, from § 159
Berith Hellgren, assistent