2002-11-20 §§ 141-150

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6047
Kultur- och fritidsnämnden 2002-11-20
Plats:
Kultur- och fritidskontorets sammanträdesrum
Tid: 09.00-11.45
Närvaro
Beslutande
Torsten Gislestam, ordförande, c
Björn Dahlström, c
Jan-Eric Granwald, gp
Michael Dahlström, s
Mona Magnusson, s

Närvarande, tjg ersättare
Arvo Keinonen, m
Rune Melin, m
Dan Blomgren, s
Hamdi Özyurt, v

Närvarande, ej tjg ersättare
Waldemar Falck, fp
Lena Lind, mp
Anne-Marie Richardsson, c
Övriga närvarande
Ulla Pettersson, förvaltninschef
Leif Ajpe, avdelningschef
Johnny Bjersander, avdelningschef, tom § 145
Elisabeth Öhrling, avdelningschef, § 147
Berith Hellgren, assistent