Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till Apoteksaktörer

Informationen på den här sidan är till för att apoteksaktörer ska veta vad som gäller i kontakterna med Region Gotland avseende fakturering.