2002-02-20 §§ 1-23

Utskrivet från: http://www.gotland.se/3501
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-20
Plats:
Biblioteket, Storgatan i Hemse
Tid: 09.00-12.00--13.00-15.00
Närvaro
Beslutande
Torsten Gislestan c
Margareta Persson m
Björn Dahlström c fom § 2
Lars-Erik Benneck m
Jan-Eric Granwald gp
Michael Dahlström s
Mona Magnusson s

Närvarande, tjg ersättare
Lena Lind mp
Arvo Keinonen, m § 1
Maud Steen s

Närvarande, ej tjg ersättare
Arvo Keinonen, m from § 2
Anne-Marie Richardsson c
Övriga närvarande
Ulla Pettersson, förvaltningschef
Leif Ajpe, avdelningschef
Olov Gibson, kultursekreterare
Elisabeth Öhring, avdelningschef
Jan Alamo, bidragschef