Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritid - Stöd till arrangemang

Stöd till fritidsarrrangemang

Stöd kan sökas för enskilda tidsbegränsade arrangemang som stärker Gotlands fritidsutbud och Gotland som mötesplats.

Stöd kan t ex ges till arrangemang som stärker devisen Gotland – Idrottens ö, arrangerande av idrottstävling eller läger, resor till och från stora idrottsevenemang (t ex Island Games), höst-, jul- och sportlovsarrangemang som arrangeras av organisationer.

Stöd ges ej för ideella arbetsinsatser eller egen personal om ej särskilda skäl föreligger.

Arrangemangsstöd kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter (lokaler, utrustning, vaktmästarservice m.m.) eller kontantstöd.

Bland de kriterier som kan påverka stödets storlek är följande av särskild vikt:

  1. redovisat behov av stöd för arrangemanget
  2. arrangemangets omfattning
  3. arrangemangets utvecklingspotential
  4. i vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
  5. nyskapande idéer
  6. barn och ungdomar
  7. landsbygdsarrangemang
  8. arrangemang utanför högsäsong
  9. samverkan mellan idrott och kultur
  10. samverkan med andra organisationer och/eller näringslivet

För att stödja arrangörer med ambitionen att skapa återkommande arrangemang kan avtalslösningar övervägas för en uppbyggnadstid av högst tre år.

Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Region Gotland har stöttat arrangemanget.

Utbetalning av kontantstöd sker efter genomfört arrangemang när skriftlig redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till KFA.

Vid nya arrangemang kan undantagsvis en del av stödet utbetalas innan genomförandet.

Sista ansökningsdag 
Ansökan lämnas in senast två månader före arrangemangets start.