Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hav

Resestöd för föreningar för personer med funktionsnedsättning

Allmänt
Förening för personer med funktionsnedsättning/-organisation, som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser (i avsnittet "Vem kan få stöd?), kan ansöka om stöd i form av aktivitetsstöd, distriktsstöd och/eller resestöd. Med person med funktionsnedsättning menas person som på grund av bestående funktionsnedsättning möter svårigheter i sin dagliga livsföring. 

Resestöd
För medlemmar från 12 år och uppåt kan stöd sökas för genomförda resor utanför Gotland, relevanta för föreningens huvudsyfte, om ej stöd ges enligt andra bestämmelser (t ex LSS, färdtjänst).

En medföljande får medräknas där föreningen så bedömer nödvändigt.

Minst 10 godkända sammankomster per år krävs för att få söka resestöd.

Resestödet avser inte enskilda personer, privata individer utan resor för medlemmar i föreningar för personer med funktionsnedsättningar som reser i föreningssyfte.

Sista ansökningsdag
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.