Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pensionär - Aktivitetsstöd

Pensionär - Aktivitetsstöd

Allmänt
Pensionärsförening/-organisation som är ansluten till riksorganisation för pensionärer och som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser (i avsnittet "Vem kan få stöd?"kan ansöka om stöd i form av aktivitetsstöd och/eller distriktsstöd.

Aktivitetsstöd
För att få ansöka om aktivitetsstöd krävs att föreningen har säte på Gotland och har minst 10 medlemmar som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler. Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per deltagare. Beträffande regler för godkänd sammankomst se länken i högerspalten.

Sista ansökningsdag
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.

Hitta direkt