Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hav

Ungdom - Resestöd

Ungdom - Resestöd

Allmänt
Stödet ska stimulera till aktivitet för barn och ungdom och kan sökas av förening/organisation som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser (i avsnittet "Vem kan få stöd?")

Resestöd
För åldersgruppen 12–20 år ( för funktionsnedsatta - ingen åldersgräns ) kan stöd beviljas för genomförda resor utanför Gotland, relevanta för föreningens huvudsyfte. Minst 10 godkända sammankomster per år krävs för att få söka resestöd.

Sista ansökningsdag
Idrottsföreningar söker senast 15 januari och 15 juli till Gotlands Idrottsförbund, övriga söker senast 15 februari och 15 augusti. Utbetalning sker tidigast 30 april och 31 oktober.

Hitta direkt