Kontakt

Gia Schager
Regional danskonsulent
Telefon: 0704-47 74 59
E-post: gia.schager@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på dansare i rörelse. Foto: Länsteatern

Dans

Dans är ett av människans mest ursprungliga uttrycksmedel.

I dagens samhälle finns många former av dans. Allt från sällskapsdans, folklig dans och motion till scenkonst. Den klassiska baletten har anor från 1400-talet men den moderna fria dansen har cirka 100 år på nacken.

I takt med att invandringen har ökat har andra kulturers dans kommit för att stanna och det har berikat och utvecklat vårt svenska kulturliv.

Dansen utvecklas ständigt och i takt med tiden.
Dans är kommunikation för alla oavsett kön och ålder.

För mer information om främjandeverksamhet för dans, se länk på danskonsulentens sida.