Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Harald Norrby får Gotlands kommuns kulturpris 2002

En av gotlands mest folkkära konstnärer, Harald Norrby, Klintehamn, får Gotlands kommuns kulturpris 2002.

Utnämningen offentliggjordes vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde idag, onsdagen den 20 november.

Kultur- och fritidsnämndens motivering lyder:

"Harald Norrby har under ett helt liv varit verksam som bildkonstnär och konservator. Utan tvekan tillhör han jämte David Ahlquist och Erik Olsson våra mest kända och folkkära gotlandskonstnärer.

Framför allt har han skildrat det gotländska landskapet, där han fångat dess skiftande stämningar, vårarnas skira grönska, sommarens mustiga färgprakt och de gråa höstdagarna.

Harald Norrby är inte enbart bildkonstnär, han har även gjort betydande insatser för att bevara vårt gotländska kulturarv, genom sin verksamhet som konservator av främst kalkmålningarna i de gotländska kyrkorna.

Genom sitt stora kunnande på detta område har han överfört ovärderlig kunskap till en ny generation konservatorer och därigenom skapat förutsättningar för ett fortsatt bevarande av ett betydande kulturarv.

Lägg därtill hans insatser som bokillustratör och dekorationsmålare, vilket visar på ett brett och mångsidigt konstnärsskap, väl värt sin belöning."